โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล (อ่าน 38) 22 มี.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและงานการเงิน (อ่าน 43) 18 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานและงานการเงิน (อ่าน 62) 13 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน (อ่าน 70) 08 มี.ค. 66
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและงานการเงิน (อ่าน 121) 20 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชาย 6ที่/49 (อ่าน 112) 16 ก.พ. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานและงานการเงิน (อ่าน 154) 01 ก.พ. 66
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 ด้วยวิธีประกวกราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 142) 27 ม.ค. 66
ประกาศจากงานงบประมาณ เรื่อง ราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (อ่าน 423) 09 พ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 1 อัตรา (อ่าน 616) 06 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 515) 17 ส.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 453) 16 ส.ค. 65
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านรับฝากกระเป๋า 1 อัตรา (อ่าน 444) 08 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน (เครื่องดนตรี) เพื่อการศึกษาโดยวิธีการเจาะจง (อ่าน 691) 29 มิ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 799) 15 มิ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ (อ่าน 723) 13 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 698) 10 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ 1 อัตรา (อ่าน 662) 06 มิ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา (อ่าน 678) 01 มิ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน (โต๊ะเก้าอี้โครงเหล็ก)โดยวิธีเจาะจง (อ่าน 679) 28 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยวิธีเจาะจง (อ่าน 737) 25 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยวิธีเจาะจง (อ่าน 662) 05 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 664) 05 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก (อ่าน 750) 04 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3903) 19 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ยามรักษาการณ์ (อ่าน 3953) 17 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3976) 11 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์ (อ่าน 3867) 11 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชานาฏศิลป์ (อ่าน 3875) 07 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3872) 06 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 3708) 04 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3767) 29 ธ.ค. 64