โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปกำแพงเมืองโบราณ มีเพชรอยู่เหนือกำแพงตรงกลาง
 
อักษรย่อของโรงเรียน
ก.พ.
 
สีประจำของโรงเรียน
แดง -  ขาว