โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 588) 02 พ.ค. 66
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 [ update 2/5/2566] (อ่าน 1539) 02 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียน ห้องเรียน เลขประจำตัวนักเรียน และคณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1960) 11 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 551) 04 เม.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก ปีารศึกษา 2566 (อ่าน 1473) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติสอบคัดเลือก ปีารศึกษา 2566 (อ่าน 2026) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือก) (อ่าน 2220) 21 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1707) 10 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 7120) 07 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 (อ่าน 679) 03 มี.ค. 66
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3420) 17 ก.พ. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2143) 25 ม.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3560) 25 ม.ค. 66
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 7137) 09 ม.ค. 66
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2046) 16 ธ.ค. 65
กำหนดการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 778) 17 พ.ย. 65
แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สนามโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 853) 21 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดี กับ นายจิตวัต กันยะมูล (อ่าน 849) 23 ส.ค. 65
มุทิตา กษิณาลัย ๒๕๖๕ (อ่าน 624) 23 ส.ค. 65
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 880) 11 ส.ค. 65
สูจิบัตรงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ครบ ๑๑๑ ปี (อ่าน 850) 03 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 1426) 25 มิ.ย. 65
โครงการระดมทุน บริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 1756) 15 มิ.ย. 65
แนวปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงเปิดเรียนแบบ On Site (มาโรงเรียนตามปกติ) ปีการศึกษา 1/2565 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 4036) 14 พ.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 12155) 08 มี.ค. 65
เอกสารการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 8425) 07 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียนระหว่างปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 (อ่าน 4346) 21 ก.พ. 65
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 15722) 10 ก.พ. 65
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 10034) 15 พ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนลงทะเบียนติวเพื่อการสอบเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเคมี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5779) 06 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติผู้ร่วมกิจกรรมตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 4291) 06 ต.ค. 64
การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (อ่าน 4448) 09 ก.ย. 64
ประกาศ ฉบับที่ 3 แนวปฏิบัติโรงเรียนตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 4474) 02 ก.ค. 64
ประกาศเรื่องการหยุดการเรียนการสอนออนไลน์และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 4362) 02 ก.ค. 64
แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม (อ่าน 7674) 22 มิ.ย. 64
การรายงานตัวเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร 2-3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4491) 20 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่จะสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ให้เตรียมเอกสารการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 4829) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล (อ่าน 3888) 11 มิ.ย. 64
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 7370) 09 มิ.ย. 64
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5644) 13 พ.ค. 64