โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ดาว์โหลดคำสั่งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คำสั่งปฎิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการรับนักเรียน (อ่าน 89) 11 ม.ค. 65
ดาว์โหลดคำสั่งปฎิบัติหน้าที่ในการสอน รายวิชา IS (อ่าน 128) 28 ธ.ค. 64
ดาว์โหลดคำสั่งจากงานวัดผล (อ่าน 387) 25 ส.ค. 64