โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ดาว์โหลดคำสั่งโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา [2564] (อ่าน 899) 11 พ.ค. 65
คำสั่งปฎิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการรับนักเรียน (อ่าน 4209) 11 ม.ค. 65
ดาว์โหลดคำสั่งปฎิบัติหน้าที่ในการสอน รายวิชา IS (อ่าน 4227) 28 ธ.ค. 64
ดาว์โหลดคำสั่งจากงานวัดผล (อ่าน 4488) 25 ส.ค. 64