โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส 2565
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64