โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศ งดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส 2565
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 65
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64