โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารสำหรับครู และนักเรียน
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS3 2566 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ] (อ่าน 67) 18 มี.ค. 66
รายชื่อการจัดกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา “การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้” (อ่าน 515) 30 ก.ย. 65
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS2 2565 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ] (อ่าน 500) 20 ก.ย. 65
เอกสารเกี่ยวกับวิชา IS ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 823) 20 ก.ย. 65
เอกสารงานแผนงาน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 1416) 10 มิ.ย. 65
download คู่มือนักเรียน 2565 (อ่าน 2652) 16 พ.ค. 65
รายชื่อการจัดกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา “การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 3440) 05 พ.ค. 65
รายชื่อการจัดกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา “การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2565 (อ่าน 3157) 05 พ.ค. 65
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 4036) 29 ธ.ค. 64
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS3 2564 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ] (อ่าน 3980) 28 ธ.ค. 64
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS2 2564 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ] (อ่าน 4132) 28 ธ.ค. 64
เอกสารเกี่ยวกับวิชา IS ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4540) 28 ธ.ค. 64
เอกสาร ว 21/2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 5864) 17 พ.ค. 64