โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารสำหรับครู และนักเรียน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 78) 29 ธ.ค. 64
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS3 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ] (อ่าน 84) 28 ธ.ค. 64
ช่องทางสำหรับ ส่งรายงาน วิชา IS2 [ ของผู้ประสาน เท่านั้น ] (อ่าน 176) 28 ธ.ค. 64
เอกสารเกี่ยวกับวิชา IS ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 146) 28 ธ.ค. 64
เอกสาร ว 21/2560 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 1241) 17 พ.ค. 64