โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารวิชาการ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 4 และ 5 (อ่าน 453) 02 มี.ค. 66
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 375) 01 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่อง ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 632) 15 ธ.ค. 65
ประกาศเรื่องการกำหนดภาระงานของข้าราชการรครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 (อ่าน 327) 22 พ.ย. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 6559) 31 ต.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 1024) 20 ก.ย. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด) (อ่าน 614) 26 ก.ค. 65
ประกาศ ..... ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 4321) 08 ก.ค. 65
ตรวจสอบผลการเรียน.... สำหรับนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ให้นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 ตั้งแต่วันที่ 23-27 พ.ค . 2565 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่าน 8977) 22 พ.ค. 65
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 18166) 10 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1400) 27 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1666) 27 เม.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 สอบแบบออนไลน์ (On-Line) (อ่าน 3958) 01 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มสอบ 9.00 น. (อ่าน 3981) 03 ก.พ. 65
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [update 09-12-2564] (อ่าน 5141) 09 ธ.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [update 27-09-2564] (อ่าน 4860) 26 ก.ย. 64
DownLoad เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ (อ่าน 4401) 11 ส.ค. 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4734) 28 ก.ค. 64
เอกสารกำหนดชั่วโมงทำงาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4283) 23 มิ.ย. 64
ผลงานโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 4209) 14 มิ.ย. 64
Office 365 (อ่าน 5294) 11 มิ.ย. 64
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 25374) 11 มิ.ย. 64
PISA-Like Online Testing (อ่าน 4473) 11 มิ.ย. 64
DEEF (อ่าน 4338) 11 มิ.ย. 64
การส่งรายงาน IS 3 (อ่าน 5268) 11 มิ.ย. 64
การประเมินความพึงพอใจต่อโรงเรียนกำแพงเ่พชรพิทยาคม (อ่าน 4264) 17 พ.ค. 64
การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR (อ่าน 7759) 17 พ.ค. 64