โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
เอกสารวิชาการ
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [update 09-12-2564] (อ่าน 1056) 09 ธ.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [update 27-09-2564] (อ่าน 997) 26 ก.ย. 64
DownLoad เกียรติบัตรการอบรมออนไลน์ (อ่าน 486) 11 ส.ค. 64
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 850) 28 ก.ค. 64
เอกสารกำหนดชั่วโมงทำงาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 515) 23 มิ.ย. 64
ตรวจสอบผลการเรียน.... สำหรับนักเรียนติด 0, ร, มส, มผ ให้นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่าน 1952) 14 มิ.ย. 64
ผลงานโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 591) 14 มิ.ย. 64
Office 365 (อ่าน 1009) 11 มิ.ย. 64
ตารางสอน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11519) 11 มิ.ย. 64
PISA-Like Online Testing (อ่าน 399) 11 มิ.ย. 64
DEEF (อ่าน 432) 11 มิ.ย. 64
การส่งรายงาน IS 3 (อ่าน 757) 11 มิ.ย. 64
การประเมินความพึงพอใจต่อโรงเรียนกำแพงเ่พชรพิทยาคม (อ่าน 415) 17 พ.ค. 64
การสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR (อ่าน 1606) 17 พ.ค. 64