โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055711212
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 5784) 15 พ.ย. 64
รับสมัครนักเรียนลงทะเบียนติวเพื่อการสอบเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเคมี ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1559) 06 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติผู้ร่วมกิจกรรมตอนรับผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (อ่าน 428) 06 ต.ค. 64
การดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (อ่าน 533) 09 ก.ย. 64
ประกาศ ฉบับที่ 3 แนวปฏิบัติโรงเรียนตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 621) 02 ก.ค. 64
ประกาศเรื่องการหยุดการเรียนการสอนออนไลน์และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 534) 02 ก.ค. 64
แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินค่าเทอม (อ่าน 2677) 22 มิ.ย. 64
การรายงานตัวเลื่อนชั้นปีของนักศึกษาวิชาทหาร 2-3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 624) 20 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนที่จะสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ให้เตรียมเอกสารการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 1176) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล (อ่าน 284) 11 มิ.ย. 64
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2527) 09 มิ.ย. 64
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1039) 13 พ.ค. 64