Get Adobe Flash player

2-3-3-3กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม. 2/3 และ ม....
21/07/2561, 10:35 เขียนโดย phuth 6
2018-07-20-14-01-43กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ "ใบตองไทยวิถี" ข่าวโดยคุณครูวรรณพร...
20/07/2561, 21:01 เขียนโดย phuth 441
rewrwerwพิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา...
20/07/2561, 20:51 เขียนโดย phuth 48
19-7-61          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลา...
19/07/2561, 14:38 เขียนโดย thiraphat 17
2018-07-16-10-47-06พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่...
16/07/2561, 17:47 เขียนโดย phuth 26
fdfssdsกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจ...
16/07/2561, 15:58 เขียนโดย phuth 24
ewrwrweจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study :...
16/07/2561, 10:38 เขียนโดย phuth 14
1-2561โครงการการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/2561...
16/07/2561, 10:07 เขียนโดย phuth 19
2018-07-05-06-50-36กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส & กิจกรรมวันทานาบาตะ ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร  บรรจง เขียนข่าวโดยคุณครูอภิญญา ...
05/07/2561, 13:50 เขียนโดย phuth 134
xu-yuangแสดงความยินดีกับอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ระดับเขต กำแพงเพชร ขอต้อนรับคุณครูฟ้า XU...
03/07/2561, 14:27 เขียนโดย phuth 49
2018-07-03-07-10-47กิจกรรมฟันดี มีสุข ประจำปีการศึกษา 2561 ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญาชาญเชี่ยว ภาพโดยคุณครูศศิธร ...
03/07/2561, 14:10 เขียนโดย phuth 38
2018-07-03-06-56-01กิจกรรมระดมทุนเพื่อจัดซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือ...
03/07/2561, 13:56 เขียนโดย phuth 375
1-2561  กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูล 3/7/2561  เวลา 23.24. น [ download...
03/07/2561, 10:38 เขียนโดย wattana 2962
2018-06-29-17-07-47ประกาศ  ......  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา...
30/06/2561, 00:07 เขียนโดย phuth 640
1-6-7-7th-tmcสมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th...
29/06/2561, 11:16 เขียนโดย phuth 197
tedet-1-3รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3  ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอบ TEDET ระดับชั้น...
27/06/2561, 23:06 เขียนโดย phuth 406
2018-06-27-14-55-58ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร บรรจง เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร...
27/06/2561, 21:55 เขียนโดย phuth 69
chang-plan ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 >> download...
15/05/2561, 12:45 เขียนโดย wattana 242
777  ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว และคณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา...
25/04/2561, 12:56 เขียนโดย wattana 4400
1-2561-m4-o-net-2   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา...
04/04/2561, 08:00 เขียนโดย wattana 3805
1-2561-o-net   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา...
03/04/2561, 09:42 เขียนโดย wattana 7417
1-4-2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท สอบคัดเลือก และคะแนน...
29/03/2561, 08:24 เขียนโดย wattana 2352
3-2561-o-netขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลสอบ O - NET ...
27/03/2561, 13:05 เขียนโดย phuth 3529

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจ ใช่เลย