Get Adobe Flash player

2019-06-15-15-51-04พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรตินักศึกษาวิชาทหารหน่วยพิเศษ ประจำปีการศึกษา...
15/06/2562, 22:51 เขียนโดย phuth 25
2019-06-15-10-32-57การเลือกตั้งประธานสภาและประธานคณะสี ปีการศึกษา 2562 ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 13 มิถุนายน...
15/06/2562, 17:32 เขียนโดย phuth 36
2019-06-15-10-00-08จัดพิธีไหว้ครู "นบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา" ประจำปีการศึกษา...
15/06/2562, 17:00 เขียนโดย phuth 43
2019-06-15-09-39-40กิจกรรม”วันไข้เลือดออกอาเซียน”  ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์ วันที่ 14 มิถุนายน 2562...
15/06/2562, 16:39 เขียนโดย phuth 23
ytutytutuการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP...
15/06/2562, 14:55 เขียนโดย phuth 19
2019-06-09-08-28-01กิจกรรมโครงการ "ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต"  กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม          วันที่ 7 - 9...
09/06/2562, 15:28 เขียนโดย phuth 79
2019-06-09-08-16-57กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล...
09/06/2562, 15:16 เขียนโดย phuth 34
2019-06-04-16-13-06“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว เมื่อวันที่ 1...
04/06/2562, 23:13 เขียนโดย phuth 69
2019-06-04-16-08-35พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ภาพข่าวโดยคุณครูภาณุวัฒน์ ...
04/06/2562, 23:08 เขียนโดย phuth 55
2019-06-04-15-54-20กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ภาพข่าวโดยสภานักเรียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562...
04/06/2562, 22:54 เขียนโดย phuth 44
law-one-day อบรมสัมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่น "กิจกรรม LAW ONE...
04/06/2562, 22:49 เขียนโดย phuth 32
2019-06-04-15-42-16  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์...
04/06/2562, 22:42 เขียนโดย phuth 40
moderate-class-more-knowledge-2562 แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) ปีการศึกษา...
30/05/2562, 23:02 เขียนโดย phuth 152
fgdfgdfgd ประกาศห้องเรียน และหมายเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา...
24/04/2562, 13:48 เขียนโดย phuth 7199
62m4onet-2   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา...
05/04/2562, 11:25 เขียนโดย wattana 4197
62m1onet   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา...
02/04/2562, 13:16 เขียนโดย wattana 8564
1-o-net-2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O -...
28/03/2562, 21:56 เขียนโดย phuth 2211
4-o-net-2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O -...
28/03/2562, 21:56 เขียนโดย phuth 1295
2562-03-15-14-24  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ เพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท...
15/03/2562, 14:24 เขียนโดย wattana 2155
2562-03-13-1108 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา...
13/03/2562, 11:08 เขียนโดย wattana 3189
2562-12-3-2562-16-48 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประเภทห้องเรียนพิเศษ  ประจำปีการศึกษา...
12/03/2562, 16:48 เขียนโดย wattana 6659
1-4-2560-sp-2    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4...
04/03/2562, 09:00 เขียนโดย wattana 3904
1-2564  ++++ประกาศ แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561+++++ [ download...
28/02/2562, 10:38 เขียนโดย phuth 1734

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจ ใช่เลย