Get Adobe Flash player

 

2018-12-11-06-25-13วันพ่อแห่งชาติ ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 5 ธันวาคม 2561...
11/12/2561, 13:25 เขียนโดย phuth 18
2018-12-11-06-19-48การอบรมแนวทางพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ วันที่ 6 ธันวาคม 2561...
11/12/2561, 13:19 เขียนโดย phuth 22
2018-12-03-10-26-44มอบเงินสนับสนุนสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 3 ธันวาคม...
03/12/2561, 17:26 เขียนโดย phuth 36
2018-12-03-10-23-22ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันโรคเอสด์ ร่วมกับ กลุ่ม อสม.ประจำเขตเทศบางเมืองกำแพงเพชร...
03/12/2561, 17:23 เขียนโดย phuth 29
start-runโครงการพลเมืองวัยมันส์ นักสร้างสรรค์สุขภาวะ (วัยรุ่นหมุนโลก) ทีม Start Run ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ ...
03/12/2561, 17:18 เขียนโดย phuth 42
kjkjkjประชาสัมพันธ์ "การจัดงานคืนสู้เหย้าชาวแดงขาว 2561 " ภาพข่าวโดย คุณครูวันชัย ...
30/11/2561, 13:44 เขียนโดย phuth 42
nbtNBT พิษณุโลกได้เข้ามาถ่ายทำสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ : การส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน  ภาพข่าวโดย...
29/11/2561, 12:45 เขียนโดย phuth 27
2018-11-29-05-37-03มอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมติเชิงวัฒนธรรมเกาหลีครั้งที่...
29/11/2561, 12:37 เขียนโดย phuth 26
2018-11-27-06-33-36กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี...
27/11/2561, 13:33 เขียนโดย phuth 26
2018-11-22-08-24-29กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 22 พฤศจิกายน...
22/11/2561, 15:24 เขียนโดย phuth 50
2018-11-22-08-13-22นักกีฬาเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร ธรรมสังวาลย์ นายธีระศักดิ์ สว่างศรี...
22/11/2561, 15:13 เขียนโดย phuth 34
fsdfsdfขอแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร ...
22/11/2561, 15:09 เขียนโดย phuth 41
25-10-61 กำหนดการและลำดับขั้นตอนการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ( Classroom Meeting)  ครั้งที่  ๒  ปีการศึกษา ...
25/10/2561, 16:13 เขียนโดย thiraphat 280
tedet-2561นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง...
22/08/2561, 20:26 เขียนโดย phuth 694
dfsdfsdfตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET ให้นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 - 3...
22/07/2561, 16:27 เขียนโดย phuth 439
1-2561  กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แก้ไขข้อมูล 3/7/2561  เวลา 23.24. น [ download...
03/07/2561, 10:38 เขียนโดย wattana 3338
2018-06-29-17-07-47ประกาศ  ......  รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา...
30/06/2561, 00:07 เขียนโดย phuth 948
1-6-7-7th-tmcสมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th...
29/06/2561, 11:16 เขียนโดย phuth 602
tedet-1-3รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3  ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอบ TEDET ระดับชั้น...
27/06/2561, 23:06 เขียนโดย phuth 548
2018-06-27-14-55-58ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส ภาพข่าวโดยคุณครูสุพร บรรจง เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร...
27/06/2561, 21:55 เขียนโดย phuth 241
chang-plan ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 >> download...
15/05/2561, 12:45 เขียนโดย wattana 422
777  ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว และคณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา...
25/04/2561, 12:56 เขียนโดย wattana 10473
1-2561-m4-o-net-2   ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา...
04/04/2561, 08:00 เขียนโดย wattana 4044

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสอิ้ง  กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ถูกใจ ใช่เลย