Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคลังข้อสอบ (DLIT ASSESSMENT) เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 183
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 214
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 237
งานมุทิตากษิณาลัย 2559 เขียนโดย potchara 274
ร.ร. ก.พ. ร่วมกิจกรรม มอบน้ำประปาคุณภาพสะอาดเพื่อประชาชน เขียนโดย potchara 171
กิจกรรมวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) เขียนโดย potchara 220
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 226
งานธนาคารโรงเรียนแจกรางวัลให้กับนักเรียนที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 211
โอวาทและอวยพรนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมแข่งขันมินิบริดจ์ชิงแชมป์ประเทศไทย เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 207
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เขียนโดย potchara 136
ตัวแทนศิษย์เก่า “รุ่นหลักเมือง”มอบเงิน 109,999 บาท เขียนโดย potchara 268
แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง เขียนโดย potchara 197
มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย potchara 264
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน2559 เขียนโดย potchara 208
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเด่น เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 366
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นระดับภูมิภาค เขียนโดย potchara 235
ประชุมครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย potchara 201
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Curriculum Sourcebook เขียนโดย potchara 205
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย potchara 235
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย potchara 200
แข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี เขียนโดย potchara 301
รับเกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร(School Quality Awards: SCQA) เขียนโดย potchara 355
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย potchara 210
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย potchara 231
ค่ายโครงงานบูรณาการห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย potchara 267
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส เขียนโดย potchara 303
ข้าราชการครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เขียนโดย potchara 222
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย potchara 213
กิจกรรมถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" เขียนโดย potchara 295
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมถวายพระพร เขียนโดย potchara 253