Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษามหาราชาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เขียนโดย potchara 302
กิจกรรมวันอาเซียน เขียนโดย potchara 268
ประชุมสามัญประจำปีผู้ปกครองและครู และผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1,ม.4 เขียนโดย potchara 218
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 105 ปี เขียนโดย potchara 406
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เขียนโดย phuth 227
การประเมินกิจกรรม chopa and childpa ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ครั้งที่ 1 เขียนโดย phuth 297
รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ เขียนโดย phuth 207
โครงการรักษ์ กพ. รักสิ่งแวดล้อม รักโลก เขียนโดย potchara 233
เยาวสตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันสตรีไทยประจำปี 2559 เขียนโดย Wattana 384
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” เขียนโดย potchara 476
วงดนตรีไทยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ปี 2559 เขียนโดย Wattana 214
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการอสนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนโดย prasit 339
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย potchara 301
เดินรณรงค์ ลงประชามติ เขียนโดย potchara 287
พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ประจำปี 2559 เขียนโดย potchara 419
งานแถลงข่าว 105 ปี วัชร นารี กำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 954
ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปีที่ 7 เขียนโดย potchara 199
กิจกรรมอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 254
ประเพณีเข้าพรรษา 2559 เขียนโดย potchara 303
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า เขียนโดย potchara 319
ผู้จัดการบริษัท เฉาก๊วยชากังราว บริจาคเงินปรับปรุงอาคาร 3 และภูมิทัศน์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 375
นักศึกษาวิชาทหาร กลุ่ม รด.จิตอาสา เดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 347
ต้อนรับคุณศิริลักษณ์. บูรพาวิจิตร ผอ.ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร. คุณนุดี มนุนดาวิ ผปส.ฝ่ายอุปถัมภ์. เอเอฟเอสประเทศไทย และคุณ Allen Evans ผู้จัดการโครงการทุนYES Abroad ,AFS USA เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 258
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 263
กลุ่มสาระฯ สังคมร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน เขียนโดย potchara 282
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. เขียนโดย potchara 357
หล่อเทียนจำนำพรรษา เขียนโดย potchara 318
ยุวชนประกันภัย ปี 2559 เขียนโดย potchara 323
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MATLAB เบื้องต้น เขียนโดย potchara 388
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เขียนโดย potchara 309