Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธี มุฑิตาจิต คุณครูเกษียณ ปี 2556 เขียนโดย phuth 1482
กิจกรรมวันเกิดพระราชสารโมลี เขียนโดย P.chanok 1104
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี เขียนโดย phuth 1289
สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย Wattana 1234
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันทั้งหมดของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย Wattana 1138
ชมภาพบรรยากาศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 เขียนโดย phuth 1388
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขียนโดย phuth 1085
ภาพการแข่งขันหุ่นยนต์และเครื่องร่อนงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย phuth 967
การพัฒนา EQ (วุฒิภาวะทางอารมณ์) เพศศึกษา และความรุนแรงของวัยรุ่นจากภัยเทคโนโลยี เขียนโดย phuth 1350
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานศิลปะหัตถกรรม เขียนโดย phuth 963
กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสูสมาคมอาเซียน สพม. 41 เขียนโดย phuth 1096
พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สพ.โครงการ เอส 1 ประจกปี 2556 เขียนโดย phuth 1078
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย phuth 1019
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเด่น เขียนโดย phuth 1146
การมอบรางวัลผู้รางวัลและมอบทุนการศึกษา ของธนาคารโรงเรียน เขียนโดย phuth 1254
การจัดประชุมเตรียมงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 เขียนโดย phuth 1198
The best Practice เขียนโดย phuth 1565
จัดการอบรมการจับจีบผ้า เขียนโดย phuth 2297
กิจกรรมค่ายจรวดขวดน้ำ เขียนโดย phuth 2377
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2556 เขียนโดย phuth 1346
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี2556 เขียนโดย phuth 2056
English Training Workshop CLT 17th-18th 2013 KPP เขียนโดย phuth 1147
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 2526
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เขียนโดย phuth 930
รุ่นพี่กลับมาแนะแนวรุ่นน้อง 9 สค.56 เขียนโดย phuth 1092
รับมอบแว่นสายตาจากสภากาชาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย phuth 926
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมผู้บริหาร รองฯและครูแนะแนว 7 สิงหาคม 2556 เขียนโดย phuth 910
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย phuth 950
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ปี2556 เขียนโดย phuth 9452
ร่วมงานวันสถาปณาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม(ภาคกลางคืน) เขียนโดย phuth 1111