Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ปีใหม่กำแพงเพชรพิทยาคม 56(อภินันทนาการจากเครือข่ายผู้ปกครอง) เขียนโดย phuth 981
สัปดาห์แห่งการนิเทศการสอน ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขียนโดย phuth 1399
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เขียนโดย phuth 1314
งานปีใหม่ 2556 ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 1247
อวยพรปีใหม่ให้กับรองผู้อำนวยการ เขียนโดย phuth 841
กลุ่มสาระต่าง ๆ อวยพรปีใหม่ให้กับผู้อำนวยการ เขียนโดย phuth 926
คณะผู้บริหารโรงเรียนออกสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ เขียนโดย phuth 978
มอบเกียรติบัตรผู้ทำความดีระดับชั้น ม.3 ปี 2555 กำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 859
voice tv มาถ่ายรายการ คิดเป็นทำเป็น ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 3146
Merry Xmas 2012 เขียนโดย phuth 2054
ต้อนรับคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนกัลยาณี เขียนโดย phuth 971
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย phuth 2355
กิจกรรมวันเอดส์โลก เขียนโดย phuth 2476