Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน ซูโดกุประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย phuth 1035
ศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคนำเงินมอบให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 1060
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2556 เขียนโดย phuth 1248
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี คร้ังที่ 2 เขียนโดย phuth 1304
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทย์-คณิต ปี2556 เขียนโดย phuth 1011
อบรมการออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล เขียนโดย phuth 1158
จากใจพี่สู่น้อง เขียนโดย phuth 982
28th BRAND'S Thailand International Crossword Game King's Cup2013 เขียนโดย phuth 1333
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 1092
กำแพงเพชรพิทยาคม ถวายเทียนพรรษา 2556 เขียนโดย phuth 1054
เมื่อเหล่านางฟ้าและเทพบุตรปรากฎตัวที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (เบื้องหลังรถแห่เทียนเข้าพรรษา 56) เขียนโดย phuth 1075
โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบทางไกล เขียนโดย phuth 1052
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2556 เขียนโดย phuth 1107
การประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 เขียนโดย phuth 1432
ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขียนโดย phuth 914
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 1349
ปฐมนิเทศครูใหม่ เขียนโดย phuth 1071
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2556 เขียนโดย phuth 1860
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ เขียนโดย phuth 820
การอบรมวิชาการป้องกันอุบัติเหตุฯที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร เขียนโดย phuth 979
ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนระดับภาคเหนือ โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 3 เขียนโดย phuth 1305
โครงการติว GAT PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 1104
Tanabata Festival Activities @KPP.School เขียนโดย phuth 1254
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การร่วมเป็นพันธมิตรด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล เขียนโดย phuth 1000
ขอบคุณเจ้าภาพ (ครูมิ๊ก ครูแหม่มและครูปอง) เขียนโดย P.chanok 1114
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่ฯ เขียนโดย P.chanok 1065
การตรวจเยี่ยมจากโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย phuth 934
พิธีมอบทุนจาก บริษัท ปตท.สผ.จำกัด (มหาชน) เขียนโดย P.chanok 1436
1 ก.ค. วันร่วมใจ ก.พ. ที่กำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 1050
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนในปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 1468