Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
The best Practice เขียนโดย phuth 1532
จัดการอบรมการจับจีบผ้า เขียนโดย phuth 2255
กิจกรรมค่ายจรวดขวดน้ำ เขียนโดย phuth 2341
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2556 เขียนโดย phuth 1314
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี2556 เขียนโดย phuth 2027
English Training Workshop CLT 17th-18th 2013 KPP เขียนโดย phuth 1119
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 2449
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง เขียนโดย phuth 901
รุ่นพี่กลับมาแนะแนวรุ่นน้อง 9 สค.56 เขียนโดย phuth 1064
รับมอบแว่นสายตาจากสภากาชาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย phuth 907
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมผู้บริหาร รองฯและครูแนะแนว 7 สิงหาคม 2556 เขียนโดย phuth 874
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย phuth 925
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ปี2556 เขียนโดย phuth 9404
ร่วมงานวันสถาปณาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม(ภาคกลางคืน) เขียนโดย phuth 1085
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 1675
ผลการแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่าแดงขาวสัมพันธ์ 3 (วันอาทิตย์ ๔ สค.) เขียนโดย P.chanok 992
AFS Acts of Kindness:The Happiness เขียนโดย phuth 990
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน ซูโดกุประจำเดือน กรกฎาคม เขียนโดย phuth 1059
ศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคนำเงินมอบให้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 1083
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปี 2556 เขียนโดย phuth 1267
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี คร้ังที่ 2 เขียนโดย phuth 1323
ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทย์-คณิต ปี2556 เขียนโดย phuth 1039
อบรมการออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล เขียนโดย phuth 1180
จากใจพี่สู่น้อง เขียนโดย phuth 1004
28th BRAND'S Thailand International Crossword Game King's Cup2013 เขียนโดย phuth 1351
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 1113
กำแพงเพชรพิทยาคม ถวายเทียนพรรษา 2556 เขียนโดย phuth 1071
เมื่อเหล่านางฟ้าและเทพบุตรปรากฎตัวที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม (เบื้องหลังรถแห่เทียนเข้าพรรษา 56) เขียนโดย phuth 1104
โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบทางไกล เขียนโดย phuth 1078
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2556 เขียนโดย phuth 1122