Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
The 2nd Day Acts. of Academic English CAMP 2013 เขียนโดย phuth 914
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย phuth 966
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนคุณภาพทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 1098
ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2555 เขียนโดย phuth 954
English Summer CAMP 2013 May 17-18, 2013 เขียนโดย phuth 999
Welcome & Good Bye เขียนโดย phuth 1180
การแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ ระดับภาคเหนือตอนล่าง ที่จังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคเหนือ เขียนโดย Wattana 1820
ค่ายวิศวกรรม “กล้องดูดาวพีวีซี เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา" ครั้งที่ 6 เขียนโดย phuth 1939
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 1840
กิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 2193
อบรมนักเรียนภาวะโภชนาการเกินกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 1877
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย phuth 2098
พิธีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เขียนโดย phuth 1978
ค่ายทัศนศิลป์ ผสมผสานวรรณกรรมกับจิตรกรรมหัวข้อ วรรณจิตรกรรม เขียนโดย phuth 1673
ค่ายปักษีปักษาดาราศาสตร์ เขียนโดย phuth 1873
การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 เขียนโดย phuth 1136
เทศกาลตรุษจีนกับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 2070
ค่ายวิทยาศาสตร์องค์รวมกลุ่มสาระการเรียนรู่วิทยาศาสตร์ เขียนโดย phuth 1834
สัปดาห์แห่งการนิเทศการสอน ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย phuth 1156
Next Step to ASEAN เขียนโดย phuth 1914
มอบเกียรติบัตรผู้ทำความดีระดับชั้น ม.2 ปี 2555 กำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 1314
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.4 เขียนโดย phuth 1588
"ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 16 เขียนโดย phuth 1401
สัปดาห์แห่งการนิเทศการสอน ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เขียนโดย phuth 1376
Preparation for the English Skills for the Better NT Score เขียนโดย phuth 1000
Writing Skill Reinforcement! เขียนโดย phuth 1061
ประชุมเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน IS 2 เขียนโดย phuth 1382
The Creativity CAMP 2013 Part I:Ice Breaking&Rotations! เขียนโดย phuth 1184
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย phuth 2232
The Special New Year's Party เขียนโดย phuth 1139