Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย ananchai 149
พิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย ananchai 146
พิธีบรรพชาสามเณรนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย ananchai 118
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย ananchai 109
พิธีมอบรางวัลตามโครงการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี และโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ananchai 142
เปิดทำการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 231
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า เขียนโดย ananchai 205
การอบรมเชิงปฎิบัติการ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เขียนโดย ananchai 160
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 208
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า เขียนโดย ananchai 348
ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เขียนโดย phuth 186
กิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ประจำปี 2560 เขียนโดย phuth 325
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 309
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบ 106 ปี เขียนโดย chatchai pinchaimoon 210
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย ananchai 199
กิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระ เขียนโดย ananchai 229
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย chatchai pinchaimoon 229
ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตเพื่อการนำไปใช้ เขียนโดย ananchai 230
ค่ายเครื่องบินพลังงานยาง เขียนโดย ananchai 215
กิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เขียนโดย ananchai 217
กิจกรรมค่ายผู้นำประจำปี 2560 เขียนโดย ananchai 219
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ananchai 192
กิจกรรม "ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต" เขียนโดย ananchai 232
โรงเรียนลำปางกัลยาณีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 516
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย chatchai pinchaimoon 513
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงาน เขียนโดย ananchai 135
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 713
พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย ananchai 920
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 216
พิธีนบครู 2560 เขียนโดย phuth 471