Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เปิดทำการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 164
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า เขียนโดย ananchai 70
การอบรมเชิงปฎิบัติการ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เขียนโดย ananchai 81
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 97
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า เขียนโดย ananchai 241
ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เขียนโดย phuth 126
กิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ประจำปี 2560 เขียนโดย phuth 167
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 152
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบ 106 ปี เขียนโดย chatchai pinchaimoon 129
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย ananchai 71
กิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระ เขียนโดย ananchai 131
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย chatchai pinchaimoon 126
ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตเพื่อการนำไปใช้ เขียนโดย ananchai 137
ค่ายเครื่องบินพลังงานยาง เขียนโดย ananchai 119
กิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เขียนโดย ananchai 119
กิจกรรมค่ายผู้นำประจำปี 2560 เขียนโดย ananchai 119
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ananchai 88
กิจกรรม "ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต" เขียนโดย ananchai 127
โรงเรียนลำปางกัลยาณีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 406
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย chatchai pinchaimoon 321
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงาน เขียนโดย ananchai 70
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 600
พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย ananchai 826
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 121
พิธีนบครู 2560 เขียนโดย phuth 368
กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) เขียนโดย ananchai 92
"ถวายภักดิ์...รักพ่อ" ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เขียนโดย ananchai 320
กลุ่มสาระการเรียนรูัสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " วิถีพุทธ วิถีไทย " เขียนโดย chatchai pinchaimoon 167
ค่ายฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ananchai 114
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย ananchai 101