Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขียนโดย ananchai 54
พิธีมอบรางวัลตามโครงการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี และโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ananchai 60
เปิดทำการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 169
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า เขียนโดย ananchai 83
การอบรมเชิงปฎิบัติการ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เขียนโดย ananchai 91
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 108
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า เขียนโดย ananchai 258
ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เขียนโดย phuth 135
กิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ประจำปี 2560 เขียนโดย phuth 195
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 178
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบ 106 ปี เขียนโดย chatchai pinchaimoon 137
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย ananchai 92
กิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระ เขียนโดย ananchai 143
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย chatchai pinchaimoon 136
ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตเพื่อการนำไปใช้ เขียนโดย ananchai 148
ค่ายเครื่องบินพลังงานยาง เขียนโดย ananchai 129
กิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เขียนโดย ananchai 127
กิจกรรมค่ายผู้นำประจำปี 2560 เขียนโดย ananchai 130
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ananchai 102
กิจกรรม "ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต" เขียนโดย ananchai 140
โรงเรียนลำปางกัลยาณีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 418
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย chatchai pinchaimoon 347
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงาน เขียนโดย ananchai 83
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 613
พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย ananchai 835
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 136
พิธีนบครู 2560 เขียนโดย phuth 384
กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) เขียนโดย ananchai 101
"ถวายภักดิ์...รักพ่อ" ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เขียนโดย ananchai 339
กลุ่มสาระการเรียนรูัสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " วิถีพุทธ วิถีไทย " เขียนโดย chatchai pinchaimoon 179