Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 920
ต้อนรับ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เขียนโดย Wattana 680
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี" แก่นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 821
"นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "K.P.CONTEST ครั้งที่ 6” เขียนโดย tong 662
รูปรวมห้องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย james 937
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่องโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เขียนโดย james 332
ค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 463
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย phuth 415
กิจกรรมวันครู 2559 เขียนโดย phuth 484
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย phuth 441
รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง สทท.11 พิษณุโลก เขียนโดย phuth 448
งานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เขียนโดย phuth 339
กิจกรรมก้าวเข้าสู่อาเซียน เขียนโดย phuth 466
ประกวดสุนทรพจน์ "สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" เขียนโดย tong 401
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 798
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เขียนโดย potchara 408
อวยพรปีใหม่ เขียนโดย potchara 440
Cristmas day เขียนโดย tong 444
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย tong 569
กิจกรรมค่าย English for ASEAN 2015 เขียนโดย phuth 349
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เขียนโดย phuth 388
BIKE FOR DAD 2558 เขียนโดย phuth 344
กิจกรรมดูดาวตกกับชุมนุมดาราศาสตร์ เขียนโดย phuth 515
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 432
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย phuth 389
พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย phuth 377
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา เขียนโดย phuth 361
1 ธันวาคม 2558 วันเอดส์โลก เขียนโดย phuth 419
การเตรียมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (กรมป่าไม้) เขียนโดย phuth 457
โครงการส่งเสริมศีลธรรมและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขียนโดย phuth 405