Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 689
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย phuth 513
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่อผู้กระทำความดี เขียนโดย phuth 535
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 5/2559 เขียนโดย phuth 441
กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 488
นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เขียนโดย potchara 299
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 549
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 925
ต้อนรับ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เขียนโดย Wattana 695
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี" แก่นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 828
"นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "K.P.CONTEST ครั้งที่ 6” เขียนโดย tong 671
รูปรวมห้องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย james 941
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่องโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เขียนโดย james 336
ค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 469
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย phuth 419
กิจกรรมวันครู 2559 เขียนโดย phuth 488
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย phuth 448
รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง สทท.11 พิษณุโลก เขียนโดย phuth 452
งานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เขียนโดย phuth 343
กิจกรรมก้าวเข้าสู่อาเซียน เขียนโดย phuth 470
ประกวดสุนทรพจน์ "สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" เขียนโดย tong 406
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 806
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เขียนโดย potchara 412
อวยพรปีใหม่ เขียนโดย potchara 444
Cristmas day เขียนโดย tong 448
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย tong 573
กิจกรรมค่าย English for ASEAN 2015 เขียนโดย phuth 357
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เขียนโดย phuth 392
BIKE FOR DAD 2558 เขียนโดย phuth 348
กิจกรรมดูดาวตกกับชุมนุมดาราศาสตร์ เขียนโดย phuth 520