Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การอบรมการเล่น กีฬาบริดจ์ เขียนโดย phuth 441
นักศึกษาวิชาทหารปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 465
“รักกันต้องชวนกันทำสิ่งดีๆ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เขียนโดย phuth 315
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 669
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย phuth 502
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่อผู้กระทำความดี เขียนโดย phuth 516
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 5/2559 เขียนโดย phuth 431
กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 470
นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เขียนโดย potchara 287
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 537
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 909
ต้อนรับ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เขียนโดย Wattana 657
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี" แก่นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 816
"นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานเปิดกิจกรรม "K.P.CONTEST ครั้งที่ 6” เขียนโดย tong 644
รูปรวมห้องนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย james 931
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เรื่องโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เขียนโดย james 325
ค่ายคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 459
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย phuth 411
กิจกรรมวันครู 2559 เขียนโดย phuth 475
ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย phuth 436
รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง สทท.11 พิษณุโลก เขียนโดย phuth 443
งานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เขียนโดย phuth 329
กิจกรรมก้าวเข้าสู่อาเซียน เขียนโดย phuth 461
ประกวดสุนทรพจน์ "สัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ" เขียนโดย tong 397
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 789
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เขียนโดย potchara 404
อวยพรปีใหม่ เขียนโดย potchara 431
Cristmas day เขียนโดย tong 434
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย tong 565
กิจกรรมค่าย English for ASEAN 2015 เขียนโดย phuth 346