Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย phuth 294
ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 354
กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา เขียนโดย phuth 341
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกวันพฤหัสบดี เขียนโดย phuth 301
วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก เขียนโดย potchara 490
การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขียนโดย phuth 325
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 808
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 557
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 เขียนโดย phuth 325
ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ เขียนโดย phuth 641
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนรดน้ำขอพรผู้บริหารและคุณครูอาวุโส เขียนโดย phuth 522
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)ภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย prasit 1674
กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) เขียนโดย phuth 756
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี พ.ศ.2559 เขียนโดย phuth 467
นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้ารับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สมาคมสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมกำแพงเพชร ปี 2559 เขียนโดย Wattana 556
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เนื่องในมาศึกษาดูงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย Wattana 546
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เขียนโดย phuth 673
เปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม เขียนโดย phuth 613
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบปัญหา เขียนโดย phuth 467
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 1257
การอบรมการเล่น กีฬาบริดจ์ เขียนโดย phuth 450
นักศึกษาวิชาทหารปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 468
“รักกันต้องชวนกันทำสิ่งดีๆ มีจิตอาสา พัฒนาสังคม” เขียนโดย phuth 321
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 677
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เขียนโดย phuth 509
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณยกย่อผู้กระทำความดี เขียนโดย phuth 528
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 5/2559 เขียนโดย phuth 437
กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 484
นักเรียนรับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เขียนโดย potchara 294
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีและสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 545