Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย potchara 305
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 267
กิจกรรม "วิถีพุทธ วิถีไทย" เขียนโดย potchara 449
กิจกรรมการหาเสียงการเลือกตั้ง ของผู้สมัครประธานสภานักเรียน เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 343
กิจกรรมเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 538
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 397
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย phuth 305
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทซอฟท์เทนนิส) เขียนโดย potchara 371
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทกีฬาบริดจ์) เขียนโดย potchara 330
กิจกรรมโชป้าแอนด์ชายด์ป้า ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน เขียนโดย potchara 1008
กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 437
❤️ AFS Kamphaengphet Chapter : Exam Papers ❤️ เขียนโดย phuth 354
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 เขียนโดย phuth 404
ผกท.กำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร เขียนโดย phuth 237
นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 806
การประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 322
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติิการค่านิยม 12 ประการ เขียนโดย phuth 380
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย phuth 256
กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย phuth 333
ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 387
กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา เขียนโดย phuth 373
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกวันพฤหัสบดี เขียนโดย phuth 338
วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก เขียนโดย potchara 543
การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขียนโดย phuth 370
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 841
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 597
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 เขียนโดย phuth 355
ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ เขียนโดย phuth 678
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนรดน้ำขอพรผู้บริหารและคุณครูอาวุโส เขียนโดย phuth 551
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)ภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย prasit 1914