Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 237
กิจกรรม "วิถีพุทธ วิถีไทย" เขียนโดย potchara 416
กิจกรรมการหาเสียงการเลือกตั้ง ของผู้สมัครประธานสภานักเรียน เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 309
กิจกรรมเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 502
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 360
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย phuth 271
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทซอฟท์เทนนิส) เขียนโดย potchara 339
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทกีฬาบริดจ์) เขียนโดย potchara 291
กิจกรรมโชป้าแอนด์ชายด์ป้า ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน เขียนโดย potchara 925
กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 408
❤️ AFS Kamphaengphet Chapter : Exam Papers ❤️ เขียนโดย phuth 329
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 เขียนโดย phuth 375
ผกท.กำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร เขียนโดย phuth 218
นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 778
การประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 300
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติิการค่านิยม 12 ประการ เขียนโดย phuth 358
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย phuth 230
กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย phuth 315
ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 367
กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา เขียนโดย phuth 351
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกวันพฤหัสบดี เขียนโดย phuth 317
วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก เขียนโดย potchara 516
การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขียนโดย phuth 350
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 822
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 578
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 เขียนโดย phuth 334
ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ เขียนโดย phuth 659
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนรดน้ำขอพรผู้บริหารและคุณครูอาวุโส เขียนโดย phuth 532
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)ภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย prasit 1789
กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) เขียนโดย phuth 767