Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัด เขียนโดย phuth 999
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัด มัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย phuth 793
โครงการเตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เขียนโดย phuth 631
คนดีศรีสังคม 2558 เขียนโดย potchara 774
การมอบเงินกิจกรรม รักษ์ ก.พ. แก่คณะสี เขียนโดย potchara 394
ประชุมการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 585
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 เขียนโดย phuth 513
พิธีไหว้ครูประดับเครื่องหมายพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร เขียนโดย phuth 450
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะหารือเรื่องการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge) สู่การปฏิบัติกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่กา เขียนโดย Wattana 1101
การประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี เขียนโดย phuth 550
โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวและบุคลากรแนะแนว เขียนโดย phuth 532
***... Welcome AFS Hosting Thailand Staff...*** เขียนโดย phuth 516
สพม.41 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ (กำแพงเพชร) เขียนโดย phuth 691
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบ CEFR เขียนโดย phuth 641
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.อำนวย อภิชาติตรากูล เขียนโดย phuth 419
ผู้บริหารตรวจเยี่ยมชมการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 216 ล./57-ก เขียนโดย phuth 943
ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนวย อภิชาติตรากูล เขียนโดย phuth 574
อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย phuth 533
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน IS เขียนโดย phuth 594
กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟัน เขียนโดย phuth 626
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2557 เขียนโดย phuth 426
มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย potchara 996
มอบเกียริบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเด่น ประจำปี2557 เขียนโดย potchara 564
โรงเรียนนำร่องลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เขียนโดย potchara 802
การประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย tong 537
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เขียนโดย potchara 624
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม เขียนโดย tong 724
งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น เขียนโดย james 486
โครงการ วิถีพุทธวิถีไทย เขียนโดย tong 743
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย potchara 660