Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การนิเทศ ติดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เขียนโดย potchara 209
พิธีไหว้ครูศิลปวิทยาการ เขียนโดย potchara 251
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เขียนโดย potchara 357
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เขียนโดย potchara 191
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย potchara 241
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี เขียนโดย potchara 305
ปลูกต้นกล้าสักทรงปลูก เขียนโดย potchara 294
พิธีนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 366
การให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก เขียนโดย potchara 235
วันไข้เลือดออกอาเซียน(ASEAN Dengue Day) เขียนโดย potchara 261
ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 339
ประชุมคณะกรรมการสมาคม ส.ว.ม.กพ. เขียนโดย potchara 228
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เขียนโดย potchara 252
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 218
กิจกรรม "วิถีพุทธ วิถีไทย" เขียนโดย potchara 404
กิจกรรมการหาเสียงการเลือกตั้ง ของผู้สมัครประธานสภานักเรียน เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 294
กิจกรรมเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 479
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 339
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย phuth 249
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทซอฟท์เทนนิส) เขียนโดย potchara 322
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทกีฬาบริดจ์) เขียนโดย potchara 254
กิจกรรมโชป้าแอนด์ชายด์ป้า ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน เขียนโดย potchara 805
กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 384
❤️ AFS Kamphaengphet Chapter : Exam Papers ❤️ เขียนโดย phuth 292
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 เขียนโดย phuth 341
ผกท.กำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร เขียนโดย phuth 208
นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 741
การประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 271
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติิการค่านิยม 12 ประการ เขียนโดย phuth 323
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย phuth 200