Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรม "วิถีพุทธ วิถีไทย" เขียนโดย potchara 380
กิจกรรมการหาเสียงการเลือกตั้ง ของผู้สมัครประธานสภานักเรียน เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 278
กิจกรรมเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 464
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 324
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย phuth 235
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทซอฟท์เทนนิส) เขียนโดย potchara 302
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทกีฬาบริดจ์) เขียนโดย potchara 236
กิจกรรมโชป้าแอนด์ชายด์ป้า ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน เขียนโดย potchara 638
กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 367
❤️ AFS Kamphaengphet Chapter : Exam Papers ❤️ เขียนโดย phuth 280
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 เขียนโดย phuth 318
ผกท.กำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร เขียนโดย phuth 200
นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 727
การประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 256
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติิการค่านิยม 12 ประการ เขียนโดย phuth 303
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย phuth 188
กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย phuth 277
ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 338
กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา เขียนโดย phuth 326
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกวันพฤหัสบดี เขียนโดย phuth 288
วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก เขียนโดย potchara 456
การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขียนโดย phuth 308
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 788
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 547
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 เขียนโดย phuth 310
ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ เขียนโดย phuth 627
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนรดน้ำขอพรผู้บริหารและคุณครูอาวุโส เขียนโดย phuth 509
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)ภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย prasit 1536
กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) เขียนโดย phuth 728
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี พ.ศ.2559 เขียนโดย phuth 453