Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมถวายพระพร เขียนโดย potchara 321
ดร.จรัล เยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมบริจาคเงินปรับปรุงอาคาร 3 เขียนโดย potchara 311
ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย potchara 281
ติวตะลุยโจทย์ GAT, PAT ม.ปลาย 59 เขียนโดย potchara 299
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษามหาราชาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เขียนโดย potchara 364
กิจกรรมวันอาเซียน เขียนโดย potchara 665
ประชุมสามัญประจำปีผู้ปกครองและครู และผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1,ม.4 เขียนโดย potchara 288
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 105 ปี เขียนโดย potchara 481
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เขียนโดย phuth 294
การประเมินกิจกรรม chopa and childpa ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ครั้งที่ 1 เขียนโดย phuth 404
รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ เขียนโดย phuth 280
โครงการรักษ์ กพ. รักสิ่งแวดล้อม รักโลก เขียนโดย potchara 284
เยาวสตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันสตรีไทยประจำปี 2559 เขียนโดย Wattana 606
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” เขียนโดย potchara 548
วงดนตรีไทยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ปี 2559 เขียนโดย Wattana 271
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการอสนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนโดย prasit 398
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย potchara 370
เดินรณรงค์ ลงประชามติ เขียนโดย potchara 354
พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ประจำปี 2559 เขียนโดย potchara 506
งานแถลงข่าว 105 ปี วัชร นารี กำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 1017
ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปีที่ 7 เขียนโดย potchara 246
กิจกรรมอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 295
ประเพณีเข้าพรรษา 2559 เขียนโดย potchara 367
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า เขียนโดย potchara 389
ผู้จัดการบริษัท เฉาก๊วยชากังราว บริจาคเงินปรับปรุงอาคาร 3 และภูมิทัศน์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 430
นักศึกษาวิชาทหาร กลุ่ม รด.จิตอาสา เดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 407
ต้อนรับคุณศิริลักษณ์. บูรพาวิจิตร ผอ.ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร. คุณนุดี มนุนดาวิ ผปส.ฝ่ายอุปถัมภ์. เอเอฟเอสประเทศไทย และคุณ Allen Evans ผู้จัดการโครงการทุนYES Abroad ,AFS USA เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 346
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 307
กลุ่มสาระฯ สังคมร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน เขียนโดย potchara 338
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. เขียนโดย potchara 443