Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ได้ทำการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 211
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคลังข้อสอบ (DLIT ASSESSMENT) เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 240
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 286
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 321
งานมุทิตากษิณาลัย 2559 เขียนโดย potchara 387
ร.ร. ก.พ. ร่วมกิจกรรม มอบน้ำประปาคุณภาพสะอาดเพื่อประชาชน เขียนโดย potchara 252
กิจกรรมวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) เขียนโดย potchara 297
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 315
งานธนาคารโรงเรียนแจกรางวัลให้กับนักเรียนที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 291
โอวาทและอวยพรนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมแข่งขันมินิบริดจ์ชิงแชมป์ประเทศไทย เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 307
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เขียนโดย potchara 201
ตัวแทนศิษย์เก่า “รุ่นหลักเมือง”มอบเงิน 109,999 บาท เขียนโดย potchara 328
แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง เขียนโดย potchara 266
มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย potchara 342
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน2559 เขียนโดย potchara 285
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเด่น เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 468
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นระดับภูมิภาค เขียนโดย potchara 296
ประชุมครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย potchara 260
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Curriculum Sourcebook เขียนโดย potchara 243
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย potchara 275
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย potchara 243
แข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี เขียนโดย potchara 365
รับเกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร(School Quality Awards: SCQA) เขียนโดย potchara 435
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย potchara 251
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย potchara 279
ค่ายโครงงานบูรณาการห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย potchara 322
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส เขียนโดย potchara 360
ข้าราชการครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เขียนโดย potchara 266
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย potchara 256
กิจกรรมถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" เขียนโดย potchara 346