Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 454
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เขียนโดย potchara 317
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย phuth 225
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทซอฟท์เทนนิส) เขียนโดย potchara 291
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (ประเภทกีฬาบริดจ์) เขียนโดย potchara 225
กิจกรรมโชป้าแอนด์ชายด์ป้า ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน เขียนโดย potchara 565
กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 357
❤️ AFS Kamphaengphet Chapter : Exam Papers ❤️ เขียนโดย phuth 269
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 เขียนโดย phuth 303
ผกท.กำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมลงนามถวายพระพร เขียนโดย phuth 195
นิเทศติดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 716
การประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 249
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติิการค่านิยม 12 ประการ เขียนโดย phuth 292
นิเทศ ติดตามผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เขียนโดย phuth 178
กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย phuth 265
ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 323
กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา เขียนโดย phuth 317
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกวันพฤหัสบดี เขียนโดย phuth 278
วันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันออกกำลังกายโลก เขียนโดย potchara 416
การประเมินมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เขียนโดย phuth 297
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 771
กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย phuth 536
ประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 เขียนโดย phuth 302
ประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ เขียนโดย phuth 616
สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนรดน้ำขอพรผู้บริหารและคุณครูอาวุโส เขียนโดย phuth 499
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)ภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย prasit 1429
กิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (STEM) เขียนโดย phuth 705
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี พ.ศ.2559 เขียนโดย phuth 446
นางประไพศรี อังสุโชติเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เข้ารับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สมาคมสื่อสารมวลชนเพื่อสังคมกำแพงเพชร ปี 2559 เขียนโดย Wattana 511
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม เนื่องในมาศึกษาดูงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย Wattana 521