Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคลังข้อสอบ (DLIT ASSESSMENT) เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 208
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 249
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 283
งานมุทิตากษิณาลัย 2559 เขียนโดย potchara 349
ร.ร. ก.พ. ร่วมกิจกรรม มอบน้ำประปาคุณภาพสะอาดเพื่อประชาชน เขียนโดย potchara 221
กิจกรรมวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) เขียนโดย potchara 263
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 281
งานธนาคารโรงเรียนแจกรางวัลให้กับนักเรียนที่ฝากเงินกับธนาคารออมสินโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 254
โอวาทและอวยพรนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้าร่วมแข่งขันมินิบริดจ์ชิงแชมป์ประเทศไทย เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 272
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เขียนโดย potchara 179
ตัวแทนศิษย์เก่า “รุ่นหลักเมือง”มอบเงิน 109,999 บาท เขียนโดย potchara 311
แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง เขียนโดย potchara 248
มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย potchara 324
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน2559 เขียนโดย potchara 265
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเด่น เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 431
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นระดับภูมิภาค เขียนโดย potchara 276
ประชุมครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย potchara 239
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Curriculum Sourcebook เขียนโดย potchara 225
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย potchara 256
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย potchara 226
แข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี เขียนโดย potchara 343
รับเกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร(School Quality Awards: SCQA) เขียนโดย potchara 415
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย potchara 233
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย potchara 260
ค่ายโครงงานบูรณาการห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย potchara 302
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส เขียนโดย potchara 342
ข้าราชการครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เขียนโดย potchara 247
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย potchara 237
กิจกรรมถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" เขียนโดย potchara 326
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมถวายพระพร เขียนโดย potchara 288