Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตัวแทนศิษย์เก่า “รุ่นหลักเมือง”มอบเงิน 109,999 บาท เขียนโดย potchara 299
แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง เขียนโดย potchara 234
มุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย potchara 300
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน2559 เขียนโดย potchara 241
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผลการเรียนดีเด่น เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 412
แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นระดับภูมิภาค เขียนโดย potchara 263
ประชุมครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ครั้งที่ 6/2559 เขียนโดย potchara 228
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Curriculum Sourcebook เขียนโดย potchara 221
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย potchara 252
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย potchara 223
แข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี เขียนโดย potchara 334
รับเกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร(School Quality Awards: SCQA) เขียนโดย potchara 396
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย potchara 232
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย potchara 251
ค่ายโครงงานบูรณาการห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย potchara 295
ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศฝรั่งเศส เขียนโดย potchara 333
ข้าราชการครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เขียนโดย potchara 245
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย potchara 234
กิจกรรมถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" เขียนโดย potchara 318
ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมถวายพระพร เขียนโดย potchara 276
ดร.จรัล เยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมบริจาคเงินปรับปรุงอาคาร 3 เขียนโดย potchara 278
ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย potchara 239
ติวตะลุยโจทย์ GAT, PAT ม.ปลาย 59 เขียนโดย potchara 251
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษามหาราชาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เขียนโดย potchara 325
กิจกรรมวันอาเซียน เขียนโดย potchara 510
ประชุมสามัญประจำปีผู้ปกครองและครู และผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1,ม.4 เขียนโดย potchara 247
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 105 ปี เขียนโดย potchara 439
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เขียนโดย phuth 254
การประเมินกิจกรรม chopa and childpa ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ครั้งที่ 1 เขียนโดย phuth 346
รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ เขียนโดย phuth 234