Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เขียนโดย phuth 244
การประเมินกิจกรรม chopa and childpa ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ครั้งที่ 1 เขียนโดย phuth 328
รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ เขียนโดย phuth 223
โครงการรักษ์ กพ. รักสิ่งแวดล้อม รักโลก เขียนโดย potchara 251
เยาวสตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันสตรีไทยประจำปี 2559 เขียนโดย Wattana 523
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” เขียนโดย potchara 499
วงดนตรีไทยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ปี 2559 เขียนโดย Wattana 231
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการอสนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนโดย prasit 360
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย potchara 324
เดินรณรงค์ ลงประชามติ เขียนโดย potchara 304
พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ประจำปี 2559 เขียนโดย potchara 441
งานแถลงข่าว 105 ปี วัชร นารี กำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 969
ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปีที่ 7 เขียนโดย potchara 209
กิจกรรมอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 265
ประเพณีเข้าพรรษา 2559 เขียนโดย potchara 318
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า เขียนโดย potchara 339
ผู้จัดการบริษัท เฉาก๊วยชากังราว บริจาคเงินปรับปรุงอาคาร 3 และภูมิทัศน์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 387
นักศึกษาวิชาทหาร กลุ่ม รด.จิตอาสา เดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 362
ต้อนรับคุณศิริลักษณ์. บูรพาวิจิตร ผอ.ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร. คุณนุดี มนุนดาวิ ผปส.ฝ่ายอุปถัมภ์. เอเอฟเอสประเทศไทย และคุณ Allen Evans ผู้จัดการโครงการทุนYES Abroad ,AFS USA เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 281
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 273
กลุ่มสาระฯ สังคมร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน เขียนโดย potchara 295
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. เขียนโดย potchara 378
หล่อเทียนจำนำพรรษา เขียนโดย potchara 337
ยุวชนประกันภัย ปี 2559 เขียนโดย potchara 345
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม MATLAB เบื้องต้น เขียนโดย potchara 414
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เขียนโดย potchara 331
นักกีฬาบริดจ์เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ เข้ารับเงินรางวัล เขียนโดย potchara 259
การนิเทศ ติดตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เขียนโดย potchara 228
ตรวจเยี่ยมบ่อบาดาล และระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาด เขียนโดย potchara 255
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่ เขียนโดย potchara 253