Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย potchara 218
ติวตะลุยโจทย์ GAT, PAT ม.ปลาย 59 เขียนโดย potchara 227
ชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษามหาราชาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เขียนโดย potchara 309
กิจกรรมวันอาเซียน เขียนโดย potchara 289
ประชุมสามัญประจำปีผู้ปกครองและครู และผู้ปกครองชั้นเรียน ม.1,ม.4 เขียนโดย potchara 227
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ 105 ปี เขียนโดย potchara 418
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน เขียนโดย phuth 235
การประเมินกิจกรรม chopa and childpa ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่อาเซียน ครั้งที่ 1 เขียนโดย phuth 313
รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ เขียนโดย phuth 215
โครงการรักษ์ กพ. รักสิ่งแวดล้อม รักโลก เขียนโดย potchara 244
เยาวสตรีไทยดีเด่น สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันสตรีไทยประจำปี 2559 เขียนโดย Wattana 418
อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)” เขียนโดย potchara 486
วงดนตรีไทยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเหนือ ปี 2559 เขียนโดย Wattana 225
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการอสนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนโดย prasit 349
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เขียนโดย potchara 314
เดินรณรงค์ ลงประชามติ เขียนโดย potchara 297
พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ประจำปี 2559 เขียนโดย potchara 432
งานแถลงข่าว 105 ปี วัชร นารี กำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 963
ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปีที่ 7 เขียนโดย potchara 205
กิจกรรมอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขียนโดย phuth 260
ประเพณีเข้าพรรษา 2559 เขียนโดย potchara 309
ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า เขียนโดย potchara 331
ผู้จัดการบริษัท เฉาก๊วยชากังราว บริจาคเงินปรับปรุงอาคาร 3 และภูมิทัศน์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 382
นักศึกษาวิชาทหาร กลุ่ม รด.จิตอาสา เดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 355
ต้อนรับคุณศิริลักษณ์. บูรพาวิจิตร ผอ.ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร. คุณนุดี มนุนดาวิ ผปส.ฝ่ายอุปถัมภ์. เอเอฟเอสประเทศไทย และคุณ Allen Evans ผู้จัดการโครงการทุนYES Abroad ,AFS USA เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 272
ต้อนรับคณะครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 269
กลุ่มสาระฯ สังคมร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน เขียนโดย potchara 291
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านค่าย สอวน. เขียนโดย potchara 370
หล่อเทียนจำนำพรรษา เขียนโดย potchara 330
ยุวชนประกันภัย ปี 2559 เขียนโดย potchara 338