Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีมอบรางวัลตามโครงการประกวดวาดภาพตัวละครในวรรณคดี และโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร เขียนโดย ananchai 13
เปิดทำการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 11
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า เขียนโดย ananchai 25
การอบรมเชิงปฎิบัติการ ทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เขียนโดย ananchai 46
การอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 57
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และผ้าป่า เขียนโดย ananchai 208
ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เขียนโดย phuth 80
กิจกรรม"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"ประจำปี 2560 เขียนโดย phuth 93
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 103
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบ 106 ปี เขียนโดย chatchai pinchaimoon 92
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย ananchai 54
กิจกรรมโครงการอบรมอาชีพอิสระ เขียนโดย ananchai 79
กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เขียนโดย chatchai pinchaimoon 79
ค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตเพื่อการนำไปใช้ เขียนโดย ananchai 99
ค่ายเครื่องบินพลังงานยาง เขียนโดย ananchai 70
กิจกรรมค่ายประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ เขียนโดย ananchai 73
กิจกรรมค่ายผู้นำประจำปี 2560 เขียนโดย ananchai 94
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เขียนโดย ananchai 45
กิจกรรม "ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต" เขียนโดย ananchai 90
โรงเรียนลำปางกัลยาณีมาศึกษาดูงานสภานักเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 293
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS เขียนโดย chatchai pinchaimoon 214
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลังงาน เขียนโดย ananchai 57
ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 535
พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย ananchai 772
เลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 76
พิธีนบครู 2560 เขียนโดย phuth 328
กิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) เขียนโดย ananchai 72
"ถวายภักดิ์...รักพ่อ" ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เขียนโดย ananchai 279
กลุ่มสาระการเรียนรูัสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม " วิถีพุทธ วิถีไทย " เขียนโดย chatchai pinchaimoon 124
ค่ายฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เขียนโดย ananchai 98