Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรตินักศึกษาวิชาทหารหน่วยพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 25
การเลือกตั้งประธานสภาและประธานคณะสี ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 36
จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 43
กิจกรรม”วันไข้เลือดออกอาเซียน” เขียนโดย phuth 23
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เขียนโดย phuth 19
กิจกรรมโครงการ "ค่ายพัฒนากาย พัฒนาจิต" เขียนโดย phuth 79
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย phuth 34
“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เขียนโดย phuth 69
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย phuth 55
กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เขียนโดย phuth 44
อบรมสัมนาความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่น "กิจกรรม LAW ONE DAY" เขียนโดย phuth 32
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เขียนโดย phuth 40
พิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เขียนโดย phuth 66
แนะนำตัวผู้เข้าสมัครชิงตำแหน่งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 48
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขียนโดย phuth 40
ไว้อาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เขียนโดย phuth 58
ประชุมชี้แจงครูผู้สอนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เขียนโดย phuth 91
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอัฏฐมีบูชา" เขียนโดย phuth 56
การอบรมเส้นทางอาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุกระจายเสียง เขียนโดย phuth 37
กิจกรรม “ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทำความดีถวายในหลวง” เขียนโดย phuth 42
ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ บุรีรัมย์เกมส์ ครั้งที่ 35 เขียนโดย phuth 44
วงเพชร เข้าร่วมแสดงในส่วนของมหาดุริยางค์ไทย ในงานมหรสพสมโภช เขียนโดย phuth 74
การคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 126
กิจกรมมแนะแนวการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี2562 เขียนโดย phuth 79
"กราบครูบูชาคุณ อบอุ่นไมตรี แดงขาวน้องไหว้พี่ เสริมศักดิ์ศรี ลูก กพ." เขียนโดย phuth 138
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2562 เขียนโดย phuth 132
พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อสามแสน เขียนโดย phuth 218
กิจกรรม. “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เขียนโดย phuth 149
มอบเงินรางวัลให้นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย phuth 877
ตรวจเยี่ยมและติดตามการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย phuth 303