Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม. 2/3 และ ม. 3/3 เขียนโดย phuth 6
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ "ใบตองไทยวิถี" เขียนโดย phuth 441
พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 48
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ และสดุดีพระเกียรติคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขียนโดย thiraphat 17
พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เขียนโดย phuth 26
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย phuth 24
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(Independent Study : IS) เขียนโดย phuth 14
โครงการการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เขียนโดย phuth 19
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส & กิจกรรมวันทานาบาตะ เขียนโดย phuth 134
แสดงความยินดีกับอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ระดับเขต กำแพงเพชร ขอต้อนรับคุณครูฟ้า XU YUANG เขียนโดย phuth 49
กิจกรรมฟันดี มีสุข ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 38
กิจกรรมระดมทุนเพื่อจัดซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือ และมอบให้กับผู้ป่วยกึ่งวิกฤต เขียนโดย phuth 375
ร่วมตั้งจิตอธิฐาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยปกป้องคุ้มครอง “ทีมหมูป่า” เขียนโดย phuth 58
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา เขียนโดย phuth 642
กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เขียนโดย thiraphat 50
ขอแสดงความยินดี กับ นายกิติศักดิ์ แสงสังข์ ที่ได้รับรางวัล จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เขียนโดย thiraphat 55
ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้ต้อนรับผู้อำนวยการสอิ้ง กันยะมูล เขียนโดย thiraphat 52
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เขียนโดย phuth 467
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เขียนโดย phuth 192
ผู้อำนวยการคนใหม่กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน เขียนโดย phuth 48
กิจกรรมรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอล เขียนโดย phuth 34
คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต เขียนโดย thiraphat 40
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย thiraphat 44
พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย phuth 27
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขียนโดย phuth 31
ผลการแข่งขันกีฬาบริดจ์ เขียนโดย phuth 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรม”วันงดสูบบุหรี่โลก” เขียนโดย thiraphat 62
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ชั้น ม. 1/3 เขียนโดย phuth 90
คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขียนโดย thiraphat 54
ส่งรองเมตตา พลประถม ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนตะพานหิน เขียนโดย phuth 62