Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รางวัลจากบ้านพักเด็กและเยาวชน เขียนโดย phuth 41
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เขียนโดย phuth 23
มหากรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 28
กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ เขียนโดย phuth 106
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา เขียนโดย phuth 41
อบรมขับเคลื่อนศักยภาพครูแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู้เส้นทางอาชีพ เขียนโดย phuth 47
รางวัลเยาวชนดนตรีไทยดีเด่นปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 42
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในกิจกรรม รพีวิชาการ ประจำปี 2561 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เขียนโดย phuth 18
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี เขียนโดย phuth 41
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน เขียนโดย phuth 30
กิจกรรม box of love เขียนโดย phuth 37
การแข่งขันตอบปัญหาวันรพี ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 46
โรงเรียนลำปางกัลยาณีศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย phuth 85
นิเทศโครงงานคุณธรรม เขียนโดย phuth 36
การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เขียนโดย phuth 371
ผลการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เขียนโดย phuth 540
พิธีเปิดโครงการนำร่องอบรมยุวมัคคุเทศก์ "ตามรอยเที่ยวเมืองพระร่วง" เขียนโดย phuth 47
กิจกรรมการแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เขียนโดย phuth 145
การจัดการเรียนรู้รายวิชา "การศึกษาค้นตว้าและสร้างองค์ความรู้" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เขียนโดย phuth 83
พิธีปิดการฝึกภาคปกติ นศท. เขียนโดย phuth 41
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย phuth 42
ศูนย์ฝึกย่อยกำแพงเพชรพิทยาคมถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย phuth 32
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี เขียนโดย phuth 29
นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขัน เอเชี่ยนเกมส์ เขียนโดย phuth 48
กิจกรรม ติวภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย phuth 458
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 693
พิธีการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 655
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 107 ปี เขียนโดย phuth 442
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ (หุ่นยนต์) เขียนโดย Wattana 105
พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2561 เขียนโดย phuth 316