Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ศิษย์เก่ามอบเงินเพื่อร่วมปรับปรุงอาคารเรียน 3 เขียนโดย phuth 3
แจ้งให้ที่ครูปรึกษาให้ download ไฟล์รายชื่อนักเรียน แล้วกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ เขียนโดย Wattana 59
ยินดีต้อนรับครูชาวเกาหลีคนใหม่ เขียนโดย phuth 72
บริจาคเงินร่วมปรับปรุงอาคารเรียน3 โรงเรียนกำแพงเพขรพิทยาคม เขียนโดย phuth 37
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน].......ฉบับแก้ไข วันที่ 27/04/2560 เวลา 16.00 น. เขียนโดย phuth 3111
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน] เขียนโดย phuth 3873
กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2263
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 8935
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 4106
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2872
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 3153
กำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย Wattana 3806
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2195
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 6536
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย prasit 299
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 1712
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 3525
แจ้งกำหนดการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 1777
ตารางจัดสอบข้อสอบส่วนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 940
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึุกษา 2559 เขียนโดย phuth 2575
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 16364
ประกาศห้องสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 เขียนโดย Wattana 627
กิจกรรมตลาดนัดโครงงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย phuth 242
ประกาศการสอบกลางภาค ตารางห้องสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 1117
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช และกิจกรรมเทิดพระเกียรติแสดงความอาลัย ร.9 เขียนโดย Wattana 351
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ๖๐ เครื่อง เขียนโดย Wattana 398
แจ้งกำหนดนัดหมาย เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 1106
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย potchara 1907
เสื้อที่ระลึก 105 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย potchara 1834
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ONET เขียนโดย prasit 622