Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการและลำดับขั้นตอน การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เขียนโดย thiraphat 280
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย phuth 694
ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET เขียนโดย phuth 440
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3338
ประกาศ ...... รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 948
สมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th TMC)" เขียนโดย phuth 602
รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3 เขียนโดย phuth 548
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส เขียนโดย phuth 241
ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 422
กำหนดนัดหมายการปฐมนิเทศนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2974
ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว คณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 10473
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 4044
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 7725
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย Wattana 2456
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลสอบ O - NET เขียนโดย phuth 5857
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 28566
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 4572
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Wattana 3301
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 1166
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2579
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เขียนโดย Wattana 1092
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3118
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 336
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 271
ประกาศห้องสอบ ONET ระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย prasit 838
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 2843
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 590
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพม.) เขียนโดย chatchai pinchaimoon 316
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เขียนโดย Wattana 885
รายการเก่งวิทย์พิชิตล้านวันเสาร์นี้อย่าลืม ช่วยเชียร์ลูกแดงขาวเราสู้ ๆ เขียนโดย Wattana 433