Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชรประกาศผลการสอบข้อเขียน เขียนโดย phuth 663
กำหนดการพิธีนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 280
เดินหน้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 เขียนโดย ananchai 99
ศิษย์เก่ามอบเงินเพื่อร่วมปรับปรุงอาคารเรียน 3 เขียนโดย phuth 48
แจ้งให้ที่ครูปรึกษาให้ download ไฟล์รายชื่อนักเรียน แล้วกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ เขียนโดย Wattana 277
ยินดีต้อนรับครูชาวเกาหลีคนใหม่ เขียนโดย phuth 129
บริจาคเงินร่วมปรับปรุงอาคารเรียน3 โรงเรียนกำแพงเพขรพิทยาคม เขียนโดย phuth 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน].......ฉบับแก้ไข วันที่ 27/04/2560 เวลา 16.00 น. เขียนโดย phuth 3203
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน] เขียนโดย phuth 4009
กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2312
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 9006
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 4149
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2906
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 3169
กำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย Wattana 3824
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2210
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 6570
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย prasit 342
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 1787
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 3539
แจ้งกำหนดการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 1793
ตารางจัดสอบข้อสอบส่วนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 958
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึุกษา 2559 เขียนโดย phuth 2609
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 16440
ประกาศห้องสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6 เขียนโดย Wattana 643
กิจกรรมตลาดนัดโครงงานอาชีพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขียนโดย phuth 253
ประกาศการสอบกลางภาค ตารางห้องสอบและตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 1130
วางพวงมาลาวันปิยมหาราช และกิจกรรมเทิดพระเกียรติแสดงความอาลัย ร.9 เขียนโดย Wattana 359
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ๖๐ เครื่อง เขียนโดย Wattana 404
แจ้งกำหนดนัดหมาย เขียนโดย อภิชาติ ทองเงิน 1115