Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2962
ประกาศ ...... รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 640
สมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th TMC)" เขียนโดย phuth 197
รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3 เขียนโดย phuth 406
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส เขียนโดย phuth 69
ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 242
กำหนดนัดหมายการปฐมนิเทศนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2822
ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว คณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 4400
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 3805
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 7417
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย Wattana 2352
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลสอบ O - NET เขียนโดย phuth 3529
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 28236
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 4489
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Wattana 3224
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 1089
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2403
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เขียนโดย Wattana 1038
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2671
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 290
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 226
ประกาศห้องสอบ ONET ระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย prasit 777
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 2724
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 538
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพม.) เขียนโดย chatchai pinchaimoon 268
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เขียนโดย Wattana 800
รายการเก่งวิทย์พิชิตล้านวันเสาร์นี้อย่าลืม ช่วยเชียร์ลูกแดงขาวเราสู้ ๆ เขียนโดย Wattana 373
กิจกรรม การมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ananchai 627
แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 657
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการประเมิน TEDET เขียนโดย phuth 917