Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 90
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการประเมิน TEDET เขียนโดย phuth 592
ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชม“น้องนลิน ฉัตร์ณลิน โชติจิรวราฉัตร” เขียนโดย chatchai pinchaimoon 658
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 3686
เปิดรับสมัครโครงการ TEDET 2560 เขียนโดย Wattana 412
แจ้งกำหนดนัดหมายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 1324
เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชรประกาศผลการสอบข้อเขียน เขียนโดย phuth 857
กำหนดการพิธีนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 347
เดินหน้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 เขียนโดย ananchai 172
ศิษย์เก่ามอบเงินเพื่อร่วมปรับปรุงอาคารเรียน 3 เขียนโดย phuth 100
แจ้งให้ที่ครูปรึกษาให้ download ไฟล์รายชื่อนักเรียน แล้วกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ เขียนโดย Wattana 393
ยินดีต้อนรับครูชาวเกาหลีคนใหม่ เขียนโดย phuth 208
บริจาคเงินร่วมปรับปรุงอาคารเรียน3 โรงเรียนกำแพงเพขรพิทยาคม เขียนโดย phuth 116
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน].......ฉบับแก้ไข วันที่ 27/04/2560 เวลา 16.00 น. เขียนโดย phuth 3322
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน] เขียนโดย phuth 4124
กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2340
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 9054
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 4172
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2938
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 3189
กำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย Wattana 3844
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2227
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 6630
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย prasit 397
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 1900
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 3558
แจ้งกำหนดการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 1826
ตารางจัดสอบข้อสอบส่วนกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย phuth 980
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึุกษา 2559 เขียนโดย phuth 2665
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 16605