Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย phuth 556
ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET เขียนโดย phuth 359
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3197
ประกาศ ...... รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 845
สมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th TMC)" เขียนโดย phuth 505
รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3 เขียนโดย phuth 493
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส เขียนโดย phuth 166
ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 332
กำหนดนัดหมายการปฐมนิเทศนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2911
ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว คณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 6457
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 3919
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 7643
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย Wattana 2421
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลสอบ O - NET เขียนโดย phuth 5817
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 28412
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 4537
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Wattana 3265
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 1135
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2502
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เขียนโดย Wattana 1067
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2864
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 315
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 251
ประกาศห้องสอบ ONET ระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย prasit 809
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 2790
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพม.) เขียนโดย chatchai pinchaimoon 293
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เขียนโดย Wattana 845
รายการเก่งวิทย์พิชิตล้านวันเสาร์นี้อย่าลืม ช่วยเชียร์ลูกแดงขาวเราสู้ ๆ เขียนโดย Wattana 403
กิจกรรม การมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ananchai 664