Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เขียนโดย Wattana 204
รายการเก่งวิทย์พิชิตล้านวันเสาร์นี้อย่าลืม ช่วยเชียร์ลูกแดงขาวเราสู้ ๆ เขียนโดย Wattana 72
กิจกรรม การมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ananchai 289
แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 393
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการประเมิน TEDET เขียนโดย phuth 667
ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชม“น้องนลิน ฉัตร์ณลิน โชติจิรวราฉัตร” เขียนโดย chatchai pinchaimoon 755
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 3790
เปิดรับสมัครโครงการ TEDET 2560 เขียนโดย Wattana 475
แจ้งกำหนดนัดหมายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 1405
เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชรประกาศผลการสอบข้อเขียน เขียนโดย phuth 907
กำหนดการพิธีนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 381
เดินหน้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 เขียนโดย ananchai 208
ศิษย์เก่ามอบเงินเพื่อร่วมปรับปรุงอาคารเรียน 3 เขียนโดย phuth 129
แจ้งให้ที่ครูปรึกษาให้ download ไฟล์รายชื่อนักเรียน แล้วกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ เขียนโดย Wattana 425
ยินดีต้อนรับครูชาวเกาหลีคนใหม่ เขียนโดย phuth 238
บริจาคเงินร่วมปรับปรุงอาคารเรียน3 โรงเรียนกำแพงเพขรพิทยาคม เขียนโดย phuth 142
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน].......ฉบับแก้ไข วันที่ 27/04/2560 เวลา 16.00 น. เขียนโดย phuth 3361
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน] เขียนโดย phuth 4165
กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2355
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 9083
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 4191
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2961
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 3204
กำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560 สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร เขียนโดย Wattana 3867
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2238
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 6656
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เขียนโดย prasit 423
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 1947
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 3574
แจ้งกำหนดการนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย Wattana 1846