Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 173
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 37
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 46
ประกาศห้องสอบ ONET ระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย prasit 345
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 2250
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 333
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพม.) เขียนโดย chatchai pinchaimoon 120
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เขียนโดย Wattana 576
รายการเก่งวิทย์พิชิตล้านวันเสาร์นี้อย่าลืม ช่วยเชียร์ลูกแดงขาวเราสู้ ๆ เขียนโดย Wattana 225
กิจกรรม การมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ananchai 487
แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 553
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการประเมิน TEDET เขียนโดย phuth 788
ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชม“น้องนลิน ฉัตร์ณลิน โชติจิรวราฉัตร” เขียนโดย chatchai pinchaimoon 893
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 3985
เปิดรับสมัครโครงการ TEDET 2560 เขียนโดย Wattana 612
แจ้งกำหนดนัดหมายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 1568
เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชรประกาศผลการสอบข้อเขียน เขียนโดย phuth 1020
กำหนดการพิธีนบครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 433
เดินหน้าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 เขียนโดย ananchai 255
ศิษย์เก่ามอบเงินเพื่อร่วมปรับปรุงอาคารเรียน 3 เขียนโดย phuth 157
แจ้งให้ที่ครูปรึกษาให้ download ไฟล์รายชื่อนักเรียน แล้วกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ เขียนโดย Wattana 478
ยินดีต้อนรับครูชาวเกาหลีคนใหม่ เขียนโดย phuth 300
บริจาคเงินร่วมปรับปรุงอาคารเรียน3 โรงเรียนกำแพงเพขรพิทยาคม เขียนโดย phuth 180
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน].......ฉบับแก้ไข วันที่ 27/04/2560 เวลา 16.00 น. เขียนโดย phuth 3446
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [แยกตามห้องเรียน] เขียนโดย phuth 4274
กำหนดการปฐมนิเทศ ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 2397
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 9156
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ (สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 4255
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Wattana 3022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 3259