Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 102
กำหนดนัดหมายการปฐมนิเทศนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2588
ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว คณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 4146
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 3716
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 7244
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย Wattana 2303
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลสอบ O - NET เขียนโดย phuth 1527
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 28077
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 4437
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Wattana 3191
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 1063
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2309
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เขียนโดย Wattana 1014
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2479
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 270
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 215
ประกาศห้องสอบ ONET ระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย prasit 755
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 2681
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 518
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สพม.) เขียนโดย chatchai pinchaimoon 240
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เขียนโดย Wattana 778
รายการเก่งวิทย์พิชิตล้านวันเสาร์นี้อย่าลืม ช่วยเชียร์ลูกแดงขาวเราสู้ ๆ เขียนโดย Wattana 353
กิจกรรม การมุทิตาจิตแก่ครูเกษียณอายุราชการ เขียนโดย ananchai 609
แจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ananchai 639
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโครงการประเมิน TEDET เขียนโดย phuth 895
ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชม“น้องนลิน ฉัตร์ณลิน โชติจิรวราฉัตร” เขียนโดย chatchai pinchaimoon 995
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 4121
เปิดรับสมัครโครงการ TEDET 2560 เขียนโดย Wattana 766
แจ้งกำหนดนัดหมายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เขียนโดย chatchai pinchaimoon 1673
เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชรประกาศผลการสอบข้อเขียน เขียนโดย phuth 1143