Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แจ้งกำหนดนัดหมายปิดโรงเรียนและสอบปลายภาค เขียนโดย phuth 972
ประกาศรายชื่อ ห้องสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2562 เขียนโดย phuth 592
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Wattana 3980
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 1317
กำหนดการและลำดับขั้นตอน การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เขียนโดย thiraphat 393
นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการประเมิน TEDET ประจำปี พ.ศ. 2561 เขียนโดย phuth 787
ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร TEDET เขียนโดย phuth 534
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3471
ประกาศ ...... รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย phuth 1066
สมัครนักเรียนระดับชั้น ม. 1 - 6 เข้าร่วมการสอบ "โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 (7th TMC)" เขียนโดย phuth 749
รับสมัครสอบ TEDET ระดับชั้น ม. 1 - 3 เขียนโดย phuth 627
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส เขียนโดย phuth 343
ผลการสอบเปลี่ยนแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 519
กำหนดนัดหมายการปฐมนิเทศนักเรียน และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3027
ประกาศห้องเรียน รายชื่อ เลขประจำตัว คณะสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 11407
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 4112
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET เขียนโดย Wattana 7833
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท สอบคัดเลือก และคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เขียนโดย Wattana 2514
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่มีผลสอบ O - NET เขียนโดย phuth 5916
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 28772
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 4627
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เขียนโดย Wattana 3347
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ประเภท นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา) เขียนโดย Wattana 1212
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 2743
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เขียนโดย Wattana 1124
รายละเอียดการชำระเงินสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Wattana 3485
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 367
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-เจ้าหน้าที่การเงิน เขียนโดย chatchai pinchaimoon 303
ประกาศห้องสอบ ONET ระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เขียนโดย prasit 881
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย chatchai pinchaimoon 2911