Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

หน่วยงานอื่นๆ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ค่ายพฤกษา ดารา ปักษี ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย phuth 991
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขียนโดย phuth 989
ค่ายสวนพฤกศศาสตร์ร่วมกับค่ายพฤกษาดาราปักษี ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 2241
กิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ เขียนโดย phuth 1971
กิจกรรมรับต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ เขียนโดย phuth 1600
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมออกเผยแพร่สู่ชุมชน เขียนโดย phuth 2326
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสวนพฤกษศาสาสตร์โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 1648
กำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขียนโดย phuth 1836
ประชุมเตรียมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขียนโดย phuth 1631