Get Adobe Flash player

e-book ไฮไลน์ แดง-ขาว

e-book แดงข่าวสัมพันธ์

คลิกเพื่อดูวารสารย้อนหลัง

เว็บหน่วยงานภายใน

 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 แล้ว

 

 

 

หน่วยงานอื่นๆ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ค่ายพฤกษา ดารา ปักษี ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย phuth 1005
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขียนโดย phuth 1000
ค่ายสวนพฤกศศาสตร์ร่วมกับค่ายพฤกษาดาราปักษี ปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 2264
กิจกรรมปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ เขียนโดย phuth 1982
กิจกรรมรับต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ เขียนโดย phuth 1612
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมออกเผยแพร่สู่ชุมชน เขียนโดย phuth 2344
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสวนพฤกษศาสาสตร์โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินปีการศึกษา 2556 เขียนโดย phuth 1665
กำแพงเพชรพิทยาคม ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์ เขียนโดย phuth 1848
ประชุมเตรียมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขียนโดย phuth 1641