Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โค้วต้าพิเศษคณะวนศาสตร์ 2557 4-29 พ.ย.56 เขียนโดย phuth 943
ประกาศการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เขียนโดย phuth 1611
รวมโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2557 ที่จะปิดรับสมัครภายใน สิงหาคม 56 เขียนโดย phuth 1555
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครแล้ว เขียนโดย phuth 1005
ข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย phuth 1300
รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี 2557 เขียนโดย phuth 1402
กําหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจําปีการศึกษา 2557 เขียนโดย phuth 1290
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการติวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จากคุณครูวิชัย ไทยไชยนต์) เขียนโดย phuth 1659
สสวท.จัดสอบแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) ประเมินการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของเด็กไทย เขียนโดย phuth 4145
ประกาศสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบค่ายสวอนโปรดอ่านโดยด่วนเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเอง เขียนโดย phuth 1615
เปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักเรียนที่ผ่านค่าย สวอน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัย เขียนโดย phuth 1185
ประกาศแนวปฏิบัติการรับสมัครสอบคัดเลือก สอวน. ปี 2556 เขียนโดย phuth 16092
รู้จักกับ Dr.Hero (นักวิทยาศาสตร์ทุน พสวท.) เขียนโดย phuth 1611