Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โค้วต้าพิเศษคณะวนศาสตร์ 2557 4-29 พ.ย.56 เขียนโดย phuth 1029
ประกาศการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เขียนโดย phuth 1691
รวมโครงการรับตรง ปีการศึกษา 2557 ที่จะปิดรับสมัครภายใน สิงหาคม 56 เขียนโดย phuth 1644
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครแล้ว เขียนโดย phuth 1089
ข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนปีการศึกษา 2557 เขียนโดย phuth 1381
รับตรง วิทยาลัยดุสิตธานี 2557 เขียนโดย phuth 1476
กําหนดการจัดการทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจําปีการศึกษา 2557 เขียนโดย phuth 1370
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการติวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (จากคุณครูวิชัย ไทยไชยนต์) เขียนโดย phuth 1750
สสวท.จัดสอบแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ (TME) ประเมินการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของเด็กไทย เขียนโดย phuth 4337
ประกาศสำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบค่ายสวอนโปรดอ่านโดยด่วนเพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเอง เขียนโดย phuth 1710
เปิดรับสมัครแล้วสำหรับนักเรียนที่ผ่านค่าย สวอน. สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัย เขียนโดย phuth 1263
ประกาศแนวปฏิบัติการรับสมัครสอบคัดเลือก สอวน. ปี 2556 เขียนโดย phuth 16176
รู้จักกับ Dr.Hero (นักวิทยาศาสตร์ทุน พสวท.) เขียนโดย phuth 1688