Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีผู้สอบผ่านโควตา มช. เขียนโดย phuth 1196
ปฏิทินการสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ และO-NET เขียนโดย phuth 765
ผลการสอบข้อเขียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พสวท.) เขียนโดย phuth 1116
Follow - Up Service. ม.6 รุ่นโดม 103 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 1666
ประกาศผลสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 2231
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านข้อเขียน ม.นเรศวร เขียนโดย phuth 1604
ปฏิทินสอบ GAT/PAT , O-NET และ 7 วิชาสามัญ ปี 2558 (ไม่เป็นทางการ) เขียนโดย phuth 3451
แนะแนวระบบ รับตรง,Clearing House,Admissions 2557,2558 เขียนโดย phuth 31049
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เขียนโดย phuth 1640
กำหนดการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ มน. เขียนโดย phuth 1545
ติดตามข่าวนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี งานแนะแนว up date 13 พ.ค. 2557 เขียนโดย phuth 1598
เชิญร่วมยินดีกับผู้สอบผ่านข้อเขียนคณะแพทย์ศาสตร์ เขียนโดย phuth 2183
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Wattana 2754
ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร ภากรนิพัทธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย prasit 3296
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.6 เขียนโดย phuth 3618
ประกาศจากคุณครูแนะแนว ..รายชื่อผู้สอบ วพ. เขียนโดย phuth 1847
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนคณะยอดนิยมในมหาวิทยาลัยต่างๆ เขียนโดย james 3296
โฉมหน้าพี่ ๆ ม.6 ที่สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ฝ่ายแนะแนวรวบรวมไว้ เป็นใครบ้างมาดูกัน เขียนโดย prasit 3993
สถิติรายงานการติดตามผลนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย prasit 3693
ผลการสอบโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในเครือที่ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย prasit 2259
ติดตามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (10/1/2557) เขียนโดย phuth 2202
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดโควต้ารับตรง เขียนโดย phuth 1979
ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย phuth 1268
รายชือนักเรียน KP.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขียนโดย phuth 1708
สรุปรายชื่อนักเรียนkp.ม.6 ที่สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน ม.เทคโนโลยีสุรนารี เขียนโดย phuth 1471
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Wattana 2797
เลื่อนสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศ เขียนโดย phuth 1128
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ GAT PAT เขียนโดย phuth 1271
เส้นทางสอบตรง ม.6 เขียนโดย phuth 1390
กำหนดการรับสมัครออนไลน์ เขียนโดย phuth 1374