Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีผู้สอบผ่านโควตา มช. เขียนโดย phuth 1175
ปฏิทินการสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ และO-NET เขียนโดย phuth 744
ผลการสอบข้อเขียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พสวท.) เขียนโดย phuth 1106
Follow - Up Service. ม.6 รุ่นโดม 103 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 1655
ประกาศผลสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 2216
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านข้อเขียน ม.นเรศวร เขียนโดย phuth 1595
ปฏิทินสอบ GAT/PAT , O-NET และ 7 วิชาสามัญ ปี 2558 (ไม่เป็นทางการ) เขียนโดย phuth 3441
แนะแนวระบบ รับตรง,Clearing House,Admissions 2557,2558 เขียนโดย phuth 30961
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เขียนโดย phuth 1630
กำหนดการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ มน. เขียนโดย phuth 1531
ติดตามข่าวนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี งานแนะแนว up date 13 พ.ค. 2557 เขียนโดย phuth 1585
เชิญร่วมยินดีกับผู้สอบผ่านข้อเขียนคณะแพทย์ศาสตร์ เขียนโดย phuth 2167
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Wattana 2722
ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร ภากรนิพัทธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย prasit 3279
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.6 เขียนโดย phuth 3604
ประกาศจากคุณครูแนะแนว ..รายชื่อผู้สอบ วพ. เขียนโดย phuth 1836
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนคณะยอดนิยมในมหาวิทยาลัยต่างๆ เขียนโดย james 3272
โฉมหน้าพี่ ๆ ม.6 ที่สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ฝ่ายแนะแนวรวบรวมไว้ เป็นใครบ้างมาดูกัน เขียนโดย prasit 3979
สถิติรายงานการติดตามผลนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย prasit 3619
ผลการสอบโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในเครือที่ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย prasit 2246
ติดตามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (10/1/2557) เขียนโดย phuth 2188
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดโควต้ารับตรง เขียนโดย phuth 1967
ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย phuth 1248
รายชือนักเรียน KP.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขียนโดย phuth 1689
สรุปรายชื่อนักเรียนkp.ม.6 ที่สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน ม.เทคโนโลยีสุรนารี เขียนโดย phuth 1454
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Wattana 2773
เลื่อนสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศ เขียนโดย phuth 1116
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ GAT PAT เขียนโดย phuth 1256
เส้นทางสอบตรง ม.6 เขียนโดย phuth 1368
กำหนดการรับสมัครออนไลน์ เขียนโดย phuth 1364