Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีผู้สอบผ่านโควตา มช. เขียนโดย phuth 1150
ปฏิทินการสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ และO-NET เขียนโดย phuth 737
ผลการสอบข้อเขียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พสวท.) เขียนโดย phuth 1100
Follow - Up Service. ม.6 รุ่นโดม 103 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 1649
ประกาศผลสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 2203
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านข้อเขียน ม.นเรศวร เขียนโดย phuth 1587
ปฏิทินสอบ GAT/PAT , O-NET และ 7 วิชาสามัญ ปี 2558 (ไม่เป็นทางการ) เขียนโดย phuth 3435
แนะแนวระบบ รับตรง,Clearing House,Admissions 2557,2558 เขียนโดย phuth 30934
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เขียนโดย phuth 1619
กำหนดการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ มน. เขียนโดย phuth 1522
ติดตามข่าวนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี งานแนะแนว up date 13 พ.ค. 2557 เขียนโดย phuth 1575
เชิญร่วมยินดีกับผู้สอบผ่านข้อเขียนคณะแพทย์ศาสตร์ เขียนโดย phuth 2152
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Wattana 2694
ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร ภากรนิพัทธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย prasit 3272
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.6 เขียนโดย phuth 3593
ประกาศจากคุณครูแนะแนว ..รายชื่อผู้สอบ วพ. เขียนโดย phuth 1829
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนคณะยอดนิยมในมหาวิทยาลัยต่างๆ เขียนโดย james 3257
โฉมหน้าพี่ ๆ ม.6 ที่สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ฝ่ายแนะแนวรวบรวมไว้ เป็นใครบ้างมาดูกัน เขียนโดย prasit 3965
สถิติรายงานการติดตามผลนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย prasit 3574
ผลการสอบโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในเครือที่ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย prasit 2235
ติดตามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (10/1/2557) เขียนโดย phuth 2181
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดโควต้ารับตรง เขียนโดย phuth 1956
ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย phuth 1238
รายชือนักเรียน KP.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขียนโดย phuth 1675
สรุปรายชื่อนักเรียนkp.ม.6 ที่สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน ม.เทคโนโลยีสุรนารี เขียนโดย phuth 1444
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Wattana 2763
เลื่อนสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศ เขียนโดย phuth 1111
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ GAT PAT เขียนโดย phuth 1244
เส้นทางสอบตรง ม.6 เขียนโดย phuth 1354
กำหนดการรับสมัครออนไลน์ เขียนโดย phuth 1357