Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอแสดงความยินดีผู้สอบผ่านโควตา มช. เขียนโดย phuth 917
ปฏิทินการสอบ GAT/PAT,วิชาสามัญ และO-NET เขียนโดย phuth 604
ผลการสอบข้อเขียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พสวท.) เขียนโดย phuth 962
Follow - Up Service. ม.6 รุ่นโดม 103 ปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 1513
ประกาศผลสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย phuth 2050
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านข้อเขียน ม.นเรศวร เขียนโดย phuth 1435
ปฏิทินสอบ GAT/PAT , O-NET และ 7 วิชาสามัญ ปี 2558 (ไม่เป็นทางการ) เขียนโดย phuth 3304
แนะแนวระบบ รับตรง,Clearing House,Admissions 2557,2558 เขียนโดย phuth 30699
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 เขียนโดย phuth 1473
กำหนดการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ มน. เขียนโดย phuth 1375
ติดตามข่าวนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี งานแนะแนว up date 13 พ.ค. 2557 เขียนโดย phuth 1435
เชิญร่วมยินดีกับผู้สอบผ่านข้อเขียนคณะแพทย์ศาสตร์ เขียนโดย phuth 2007
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Wattana 2433
ขอแสดงความยินดีกับนายธนกร ภากรนิพัทธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม เขียนโดย prasit 3111
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.6 เขียนโดย phuth 3455
ประกาศจากคุณครูแนะแนว ..รายชื่อผู้สอบ วพ. เขียนโดย phuth 1701
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนคณะยอดนิยมในมหาวิทยาลัยต่างๆ เขียนโดย james 3085
โฉมหน้าพี่ ๆ ม.6 ที่สอบติดโควต้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ฝ่ายแนะแนวรวบรวมไว้ เป็นใครบ้างมาดูกัน เขียนโดย prasit 3812
สถิติรายงานการติดตามผลนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย prasit 3153
ผลการสอบโควต้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยในเครือที่ใช้ข้อสอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนโดย prasit 2122
ติดตามผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (10/1/2557) เขียนโดย phuth 2011
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดโควต้ารับตรง เขียนโดย phuth 1827
ตารางสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย phuth 1100
รายชือนักเรียน KP.ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เขียนโดย phuth 1524
สรุปรายชื่อนักเรียนkp.ม.6 ที่สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน ม.เทคโนโลยีสุรนารี เขียนโดย phuth 1322
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย Wattana 2615
เลื่อนสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศ เขียนโดย phuth 995
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าห้องสอบ GAT PAT เขียนโดย phuth 1087
เส้นทางสอบตรง ม.6 เขียนโดย phuth 1224
กำหนดการรับสมัครออนไลน์ เขียนโดย phuth 1222