Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (3 Votes)

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน วิชา ภาษาไทย รหัส ท ๒๐๒๐๕

คุณครูกัญญาณี ธวัชบัณฑิต