Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.67 (3 Votes)

แนะแนวระบบ รับตรง,Clearing House,Admissions 2557,2558

หลายคนยังงงงวย  เอ๋ะ !!  เราจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังไง นิ

มันสอบยังไง สอบตรงเมื่อไร  Clearing House  คืออะไร    7 วิชาสามัญคืออะไร !!??

เรามารู้จักกับระบบ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษาของไทย 2558 กันเลยจ้า

ปล.  ระบบมันเปลี่ยนแปลงทุกปี ยังไงก็มั่นอัพเดทข้อมูล ^__^


เมื่อเข้าชั้น ม.6 หรือเด็กจะซิ่ว โดยน้องๆจะต้องพบกับการสอบคัดเลือก ดังนี้

1 สอบ รับตรง โควตา  : เป็นการจัดสอบตรงเองโดยมหาวิทยาลัย รายละเอียดต่างมหาวิทยาลัยจะเป็นคนกำหนดเองจ้า ว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างช่วงไหนบ้างแต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นคนกำหนดเอง  
2 สอบ 7 วิชาสามัญ  : เป็นการจัดสอบโดยสทศ ทั้งหมด 7 วิชาได้แก่ ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ  โดยคะแนนสามารถใช้ได้แค่ปีนั้น ๆ ไม่สามารถเก็บไปใช้ปีอื่นได้จ้า  สอบช่วงเดือน มกราคมของทุกปี
3 สอบ  GAT-PAT  : จัดสอบโดยสทศ ปีละ 2 ครั้ง  คะแนนสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี 
4 สอบ  O-NET : จัดสอบ ปีละ 1 ครั้ง เดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี สอบได้ครั้งเดียวตลอดชีวิต นำคะแนนไปใช้ได้ตลอดกาล


ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 หลัก ๆ จะมี 2 วิธีดังนี้

 รับตรง โควตา โดยใช้ผลของคะแนน สอบตรง โควตา + 7 วิชาสามัญ GAT-PAT + O-NET + GPAX  ตามเกณฑ์ของแต่ละสถานบันกำหนด  ปีการศึกษา 58 นี้ระบบรับตรงยังมีแน่นอนนะครับ แต่ผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่ว่าจะพยายามทำให้รับตรงของทุกมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  อีกทั้งยังจะลดการสอบลง โดยจะหันไปใช้คะแนน GAT/PAT วิชาสามัญ ให้มากขึ้น
 Admsisions กลาง โดยใช้ผลของคะแนน  GAT-PAT + O-NET + GPAX   ( ไม่ใช้วิชาสามัญ 7 วิชานะครับ  และ Admissions กลาง GPAX ที่นำมาคิดจะไม่ใช้ O-NET มาถ่วงน้ำหนักจ้า )

รับตรงของแต่ละสถาบันจะเป็นคนกำหนดสัดส่วนการใช้คะแนนนะครับ เช่น
มศว อาจจะสอบตรง 100 %
จุฬา คณะวิศวะใช้  GPAX+ GAT+ PAT1 + PAT3
จุฬา คณะอักษรศษสตร์  GPAX +PAT7 + 7 วิชาสามัญ :ไทย สังคม อังกฤษ
มหิดล  7 วิชาสามัญ : ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ

อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ เวลาสมัครก็ให้เราไปอ่านระเบียบการของแต่ละสถาบัน แต่ละคณะว่าใช้เกณฑ์คะแนนอะไรบ้างในการคัดเลือก แล้วเราจะได้ลงสอบ วิชานั้น ๆ  ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา


ปฎิทิน Admissions  2558

ปฎิทิน ของปีการศึกษา 58 ยังไม่ออกนะครับแต่ผมขอนำมาจากปี 57

วิชาสามัญ             ต้นมกราคม  58
GAT/PAT 1/58     ปลาย มกราคม 58
ONET                   กุมภาพันธ์ 58
GAT/PAT 2/58    ปลายเมษายน 58
รับแอดกลาง            มิถุนายน


ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2558


อ้างอิงจาก http://www.cuas.or.th/quota/document/adm55_flowchart.pdf กดขยายรูปได้จ้า
 

ระบบ  Clearing House 

หลังจากได้ดูกราฟแล้วหลายคนอาจจะงง ๆ นิด ๆ แต่สรุป คือ ระบบ Clearing house  คือระบบยืนยันสิทธ์รับตรง  เช่น  นาย A สอบติดทั้ง จุฬา มหิดล ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น ศิลปากร มศว   โอ๋ บระเจ้าช่วยกล้วยทอด  นาย A สอบตั้งหลายมหาวิทยาลัย แนะสุดยอดไปเลย  แต่ ระบบ    จะทำให้นาย A เลือกได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้น จ้า

ระบบนี้ข้อดีคือ  จะได้ทราบว่า แต่ละมหาวิทยาลัยเหลือที่ว่างจริง ๆ เท่าไร  เพราะหลังจากเสร็จรับตรงแล้วแต่ละมหาวิทยาลัย ก็จะส่งข้อมูลว่าเหลือที่ว่างเท่าไร จะได้นำที่ว่างนี้ไปคัดเลือกใน ระบบ Admissions กลางต่อไปจ้า

ปล ข้อดีอีกข้อคือ บางคนติดหลายที่ และ ไปยืนยันสิทธ์หลายที่ทำให้เสียเงินเยอะมาก  แต่พอมีระบบนี้ขึ้นมาจะช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะ

โดยระบบ Clearing House จะให้นักเรียนยืนยันสิทธ์ประมาณช่วงเดือน มีนาคมครับ

 

รับตรง Clearing House   !!?

ตอบ  มหาวิทยาลัย หลายแห่งใช้ ชื่อโครงการว่ารับตรงว่า    รับตรง Clearing House    สรุปแล้วมันคือชื่อโครงการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับ  การตั้งชื่อโครงการแบบนี้อาจจะทำให้หลายคนสับสน  รูปตัวอย่างผมนำมาจากรับตรงของ บางมดนะครับ

ปล เมื่อก่อนจะมีหลายมหาวิทยาลัยตั้งชื่อแบบนี้ แต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เริ่มเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ไม่สับสนแล้วครับ


มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมระบบ Clearing House
ปล รายชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ เพราะอันนี้เป็นข้อมูลเก่า

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (www.chula.ac.th) 
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (www.ku.ac.th) 
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.cmu.ac.th) 
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ (www.tsu.ac.th) 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (www.kmutt.ac.th) 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.sut.ac.th) 
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.tu.ac.th) 
8. มหาวิทยาลัยนครพนม (www.npu.ac.th) 
9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (www.pnu.ac.th) 
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (www.mja.ac.th)
11. มหาวิทยาลัยมหิดล (www.mahidol.ac.th)
12. มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.su.ac.th)
13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (www.swu.ac.th)
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (www.psu.ac.th)
15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (www.ubu.ac.th)
16. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
17. สถาบันพระบรมราชชนก
18. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

หลังจากที่น้อง ๆยื่นยันสิทธ์แล้ว ก็จะถูกส่งชื่อเพื่อตัดสิทธ์ Admissions กลางนะครับ


มหาวิทยาลัยที่ส่งรายชื่อตัดสิทธ์ Admissions 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
แม้บางมหาวิทยาลัยจะไม่ได้เข้าร่วม Clearing House 
แต่ก็ส่งรายชื่อเพื่อตัด Admissions กลางนะครับ
 
ราชภัฏ   ราชมงคล และเอกชน จะไม่ตัดสิทธ์ Admissions 
 

เกณฑ์คัดเลือก Admissions 2557

วันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปประชุมเรื่องประกาศผล Admissions 2556  และก็ได้ข้อมูลเกณฑ์ Admisisons 2557 มาจาก สอท ให้น้องได้รู้ และได้เตรียมตัวกัน โดยเฉพาะ คณะทันตแพทย์ ปี 2557 ใช้ PAT1 ด้วย

ทุกกลุ่มสาระ ยังคง GPAX 20% และ O-NET 30%

> แสกนมาจากแผ่นพับ องค์ประกอบและค่าร้อยละ  Admissions 2557 <

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา GAT 20% PAT2 30%

เภสัชศาสตร์ ,GAT 10% และPAT2 40%
ทันตแพทย์  GAT 30%   PAT2 20%   เปลี่ยนเป็น  GAT 20% PAT2 20% และ PAT1 10%
พยาบาล 
 GAT 30%   PAT2 20%   เปลี่ยนเป็น GAT 20%   PAT2 30%


กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ ปรับสาขา วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
  GAT 10% ,PAT1  10% และPAT2 30%

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  GAT 10% ,PAT1 20% และ PAT2 20%


กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์   ใช้  GAT 15%, PAT2 15% , PAT 3 20%


กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์    ใช้ GAT 10%  PAT4  40%


กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์ ปรับสาขา เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร  GAT 10% และPAT1 10% และPAT2 30%


กลุ่มที่ 6 พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การท่องเทียว

- พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  GAT 30% PAT1  20%

- ท่องเทียว รูปแบบ 1  GAT 50 %
- ท่องเทียว รูปแบบ 2  GAT 40%   PAT7   10%


กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขภาพ 

รูปแบบที่ 1 GPAX 20%, O-NET 30% ,GAT 20% และPAT5 30%

รูปแบบที่ 2 GPAX 20% , O-NET 30% ,GAT 10% และPAT5 20%
และต้องเลือกสอบ PAT 1/2/3/4/6/7 วิชาใดก็ได้ 1 วิชา 20%


กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์ ปรับ สาขา วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ดุริยางศิลป์ นาฎศิลป์ ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม GPAX 20% , O-NET 30%, GAT 10% และเลือกสอบPAT4 หรือ 6 เพียง 1 วิชา 40%


กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์   GAT 30% และPAT1 20%
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 ไม่มีการปรับเปลี่ยน  ( ใช้ GAT 50% )

พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่  2  GAT 30% และPAT7 20%

> สรุปคือ 2556 มา 2557 เปลี่ยนแค่ ทันตแพทย์ และ พยาบาลนะครับ แต่ต้องรอดู ระเบียบการจริง Admissions 2557 รายคณะอีกครั้ง เช่น คณะครุศาสตร์ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงสัดส่วน จาก GAT PAT5 มาใช้  PAT อื่นๆปฏิทินรับตรง 


กสพท 2558
น่าจะใช้หลักเกณฑ์เดิม ของปี 2557 นะครับ คือต้องสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ และ 7 วิชาสามัญ

ระเบียบการ  image

จุฬาฯ

จุฬาจะแบ่งการรับ เป็น 3 แบบ 
1 รับตรงแบบปกติ  นะโดย จะใช้คะแนน GAT-PAT และ 7 วิชาสามัญ ไม่ใช้ GPAX
สำหรับคณะวิทยาศาสตร์จะให้เลือกใช้ 7 วิชาสามัญ หรือสอบ CU-Science  แนะนำให้สอบ CU-Science ข้อสอบง่ายกว่าและสามารถสอบได้หลายครั้ง 

โดยรับตรง แบบปกตินี้ จะเป็นการเลือก แบบ 4 อันดับ เหมือนระบบแอดกลางเลยนะครับ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 นี่จะเริ่มรับแยกกัน   คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวะ เศรษฐศาสตร์ จะสามาเลือกได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น

2 รับตรงแบบพิเศษ   มีการกำหนดกฎต่างๆ เช่นเป็นเด็กกิจกรรม เป็นเด็กโอลิมปิก ที่คนสนใจกันเยอะ คือ จุฬาชนบท และ  สอบตรง แพทย์ชนบทจ้า ( รับสมัครช่วงเดือน  สิ่งหา ถึงกันยายน ) เว็บหลักคือ http://acad.md.chula.ac.th/  

3 รับตรง นานาชาติ อันนแนะนำก่อนเลย ให้ลงสอบ  พวก  Cu-TEp   CU-AA  CU-Sci  แล้วแต่คณะและสาขาที่น้อง จะเข้าครับ  และยังใช้ คะแนน  TOEFL  IELTS  ( แต่พวกนี้แพงมาก แนะนำให้สอบ CU-TEP )http://www.atc.chula.ac.th

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://www.admissions.chula.ac.th/

image

มหาวิทยาลัยมหิดล

ระบบโควตาเพื่อชาวชนบท
โดยจะเป็นโครงการ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และโครงการผลิตทันตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยทางมหิดลจะจัดสอบเองนะครับ 

ระบบโควตา
โดยโครงการในระบบโควตานี้จะมีเยอะมากเลยครับ เช่นโควตาพื้นที่  โควตาวิทยาเขต โควตาโครงการพิเศษ โควตาโอลิมปิกวิชาการ แต่ที่ทุกคนสามารถสมัครก็คือ โควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ โดยเป็นโครงการที่ส่งเสริมและขยายโอกาสให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศที่มีความมุ่งมั่นและสนใจจะเข้าศึกษาในคณะที่เลือกสมัครอย่างแท้จริง ทั้งนี้จะต้องมีในศักยภาพในสาขานั้น เพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ มี 30หลักสูตร จำนวนรับ 1,๐81 คน   แต่ว่าโครงการนี้จะกำหนด gpax ขั้นต่ำในการสมัครนะครับ 

สำหรับระบบโควตานี้ น้องๆต้องสอบ 7 วิชาสามัญที่จัดสอบโดยสทศ ช่วงเดือนมกราคม ของทุกปีครับ

ระบบรับตรงโดยคณะ
ทางคณะจะดำเนินการรับสมัครเอง  เช่น  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ,  คณิตศาสตร์ประกันภัยภาคภาษาอังกฤษ , วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล MUIC , วิทยาลัยศาสนศึกษา , วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

แนะนำให้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mahidol.ac.th/quota2012/index.html


image

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการรับตรง
โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการที่คนส่วนใหญ่สามารถสมัครได้นะครับ โดยจะมีคณะดังๆเปิดรับเกือบทุกคณะจ้า

• การคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลางของ สทศ.
1) GAT PAT ได้แก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (PAT1 , PAT3)
คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT , PAT2)
2) วิชาสามัญใด ๆ ใน 7 วิชา ได้แก่
คณะสหเวชศาสตร์ (ใช้ 6 วิชา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ
ฟิสิกส์) และคะแนน GAT , PAT2 ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้ในการคัดเลือก

• การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง และ GAT/PAT ได้แก่
คณะนิติศาสตร์ (GAT)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาการละคอน (GAT)
• สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (GAT , PAT6)

• การคัดเลือกโดยการจัดสอบเอง ได้แก่

คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาตสิรินธร (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• การคัดเลือกโดยการใชค้ ะแนน Smart-I ได้แก่ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 

ตัวอย่างข้อสอบ เกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA 
ตารางแจกแจงคะแนน

รายละเอียดพวกเกณฑ์การับสมัครอื่นๆ ลองโหลดระเบียบการปีก่อนนะครับ  http://web4.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2555/BA/55_direct_all.pdf

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการชนบท / ในเขตเมือง สำหรับน้องๆที่มีฐานะยากจน จะมีทุนให้ด้วย  
โครงการ  มหาดไทย จัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ สอวน
โครงการ  CPIRD - ODOD

เข้าไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์หลักเลยจ้า  http://web4.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp


รับตรงดำเนินการโดยคณะ
จะมีโครงการที่ดำเนินการจัดการสอนด้วยตัวเองเช่น
โครงการวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ   
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์
โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคม
โดยโครงการเหล่ามีการบริหารกเรียนการสอนด้วยตัวเองไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนั้นค่าเทอมอาจจะแพงกว่าปกติถึง 2 เท่า ก็พอพอกับเรียนเอกชนเลยครับ  แต่ข้อแตกต่างคือยังสอนโดยคณะจารย์ส่วนใหญ่จากธรรมศาสตร์ นะครับ

ที่มา http://unigang.com/Article/9886