Get Adobe Flash player

โครงการSTEM | กิจกรรมในโครงการ |  ข่าว-กิจกรรม| รายชื่อนักเรียนในโครงการ| บุคคลากร

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.40 (10 Votes)

บุคลากรโครงการห้องเรียนพิเศษ STEM

 

นางแน่งน้อย  ทิพยประเสริฐ
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ STEM

 

 
กลุุ่มภาษาต่างประเทศ

    นางวรลักษณ์ คำเพ็ญ  นางจรรยา บุญเนรมิตร นางสาวสินีนาฏ นิลสนธิ นางสาวสุคนฑาทิพย์ นุ่มศรีวัง
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศ      

 

   
       นางอภิญญา ชาญเชี่ยว  aaaaaaaaaaaaaaaaaa  aaaaaaaaaaaaaaaaa