Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.52 (33 Votes)

 

ปรัชญา   นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา  
 ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี 
คำขวัญ เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์
เอกลักษณ์ 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อัตลักษณ์ เรียนรู้ได้มาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย