1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมวันแห่งความสุข

ภาพข่าวโดยคุณครูศิริวรรณ  กันศิริ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างความรักที่ถูกต้องด้วย มุมมองวัยใส ให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมการรับมือกับวันวาเลนไทน์ที่จะมาถึง...ดำเนินรายการโดยวิทยากรพิเศษคือประธานชมรมรักบริสุทธิ์จังหวัดกำแพงเพชร
(คุณศักดิ์ชัยและคุณตฤณศร. สัมทับ) ในเวลา 40 นาที วิทยากรใช่เกมเป่าลูกโป่งเพื่อสอนการรู้จักคิดยับยั้งใจมีสติการควบคุมอารมณ์ 3 รอบ..รอบแรกเป่าไปเรื่อยๆ ลูกโป่งมีลมมากก็จะแตก แตกเร็วหรือช้าเป็นไปตามลักษณะของแต่ละคน.....รอบสองเป่าอย่างไรให้แตกเร็วที่สุด รอบสุดท้ายเป่าให้ใหญ่มากแต่ไม่ให้แตก...ข้อสรุปของเกมคือการควบคุมอารมณ์.........รอบแรกคืออารมณ์ที่เกิดเองตามธรรมชาติไม่ได้มีการควบคุมใดๆ ไม่คิดเรื่องยับยั่งชั่งใจ...รอบสองมีสิ่งมากระตุ้นเร่งให้แตกเร็วที่สุดคือทำให้ควบคุมไม่ได้เลย..มุ่งแต่ให้แตกเร็วจึงหาทางทุกอย่างให้แตกมีทั้งการหยิก/บีบ/เหยีบ....รอบสามคือการใช้สติเป่าอย่างไรให้ใหญ่(มีการดึงลูกโป่งให้ยาวออกไปทางด้านข้างและสังเกตความตึงของพื้นผิวบางคนก็หยุดไม่เป่าต่อ(ไม่เสี่ยง)เพราะต้องไม่แตก...สุดยอดของเกมสอนเด็กเรื่องการควบคุมอารมณ์ซึ่งสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่อง....ขอบคุณท่านรองนัฐวุฒิ. รัตนพันธ์  รองมงคล. รอพันธ์ ที่ได้เข้ามาดูแลกิจกรรมในวันนี้ฝขอบคุณครูปวริศา. เรืองชัยศิวเวท หัวหน้าระดับและคณะครูระดับชั้น ม . 3 ทุกท่าน....หวังไว้ว่าเมื่อทีอารมณ์(ทุกเรื่อง) เด็กๆจะคิดถึงเกมลูกโป่ง