Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

แนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

ภาพข่่าวโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ

วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้แนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ คณะครู และตัวแทนนักเรียนได้แนะแนวการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่

          1. โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
          2. โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
          3. โรงเรียนวรนาถวิทยา
          4. โรงเรียนวัดคูยาง
          5. โรงเรียนสาธิตฯ
          6. โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร และ
          7. โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์
ทางโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้มอบของที่ระลึกให้แก่ทางโรงเรียนที่ได้รับการแนะแนวการรับนักเรียนในครั้งนี้


 

คลิกเพื่อติดตามภาพเพิ่มเติม