Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสา)

ภาพข่าวโดย คุณครูศิริวรรณ  กันศิริ
วันที่ 30 มกราคม 2563 คุณครูสินีนาฏ นิลสนธิ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 8 มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (ปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสา) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรในโครงการฝึกอบรมอาชีพและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (งานสีเพื่อการก่อสร้าง)นำทีมโดยนายสถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร. ณ.โรงเรียนบ้านสุขสำราญ. โดยมีนางสาว จิรัญฐญารัตน์ มงคลธนารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านสุขสำราญให้การต้อนรับ โดยมีท่านรองนัฐวุฒิ รัตนพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และครูศิริวรรณ กันศิริ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไปให้กำลังใจอย่างอบอุ่น ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชรเขต 2 นายนิราศ แสนสุภา เป็นประธานเปิดงาน ในวันนี้ครูสินีนาฎ นิลสนธิ ยังได้นำสื่อการสอนภาษาอังกฤษ/ส้มเขียวหวาน ไปมอบให้โรงเรียนบ้านสุขสำราญ งานจิตอาสาทำง่ายๆทำได้ทุกคนนับว่าวันนี้มีการบูรณาการงานจาก 3 สถาบัน ขอบคุณเครือข่ายดีเด่น อาจารย์คชา กังวาฬ อาจารย์สอนภาควิชาก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร...ที่ช่วยให้เรามีกิจกรรมดีๆในวันนี้....