Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.82 (11 Votes)

 

 

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภท โควตา นักเรียน ชั้น ม.3 เดิม)

 

ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งที่ห้องวิชาการภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้กรอกข้อมูลในระบบรับสมัครนักเรียน ไว้ก่อน เพื่อความรวดเร็วในวันสมัครจริง 

 

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ประกาศ เกณฑ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (โควตา)

 

Download เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

ใบปะหน้า การสมัครเรียน ห้องเรียนพิเศษ

คู่มือการกรอกข้อมูลในระบบการรับนักเรียน

 

 

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564   download 

ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ห้องเรียนพิเศษ STEM

วิดีทัศน์ แนะแนว ห้องเรียนพิเศษ STEM 1

วิดีทัศน์ แนะแนว ห้องเรียนพิเศษ STEM 2