Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ปีการศึกษา 2563

ภาพข่าวโดยสภานักเรียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
มื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี โดยมีดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา โดยเป็นการแข่งขันกรีฑาภายในระหว่างคณะสีทั้ง 6 คณะสี ได้แก่ คณะชากังราว สีม่วง, คณะคณฑี สีแสด, คณะนครชุม สีเหลือง, คณะทุ่งเศรษฐี สีชมพู คณะไตรตรึงษ์ สีฟ้า และคณะโกสัมพี สีเขียว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพพลานามัย โดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นผลทำให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ประกวดกองเชียร์และผู้นำเชียร์ และแดนซ์เซอร์ไซน์ K.P. by ทูบีนัมเบอร์วัน ทั้ง 6 คณะสี ซึ่งหวังส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชน รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจน ทำให้เกิดความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมขอขอบพระคุณโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชร ที่ส่งเจ้าหน้าที่พยาบาลมาคอยปฐมพยาบาลให้กับนักกีฬาพร้อมรถรับส่ง