Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

โรงเรียนจัดโครงการ  ติวนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

โดย เฟส 1 ในวันที่ 7-17 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 14.00-16.00 น

ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมติว ตามรายวิชาที่นักเรียนต้องการ

ขอความร่วมมือนักเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงใน เฟส 2 

ในช่วงเวลาต่อไป (มี อยู่ 3 เฟส นะครับ)

>>>ลงทะเบียน<<<

 

นักเรียนสามารถดูจำนวนการลงทะเบียนแต่ละวิชาได้ที่นี่

>>>ผลการลงทะเบียน<<<

 

รายชื่อนักเรียนที่เข้าติวแต่ละห้องแต่ละวัน

 

ผลการแสดงความคิดเห็นในโครงการ

ติวนักเรียนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย