Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400573 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ประจำงวดที่

เดือน

ประจำปี

Download เอกสาร

หมายเหตุ

1

ตุลาคม

2562

 

 

2

พฤศจิกายน

2562

 

 

3

ธันวาคม

2562

 

 

4

มกราคม

2563

 

 

5

กุมภาพันธ์

2563

 

 

6

มีนาคม

2563

 

 

7

เมษายน

2563

 

 

8

พฤษภาคม

2563

 

 

9

มิถุนายน

2563

 

 

10

กรกฎาคม

2563

 

 

11

สิงหาคม

2563

 

 

12

กันยายน

2563

 

 

13

ตุลาคม

2563

 

 

14

พฤศจิกายน

2563

 

 

15

ธันวาคม

2563

 

 

16

มกราคม

2564

 

17

กุมภาพันธ์ 2564    

18

มีนาคม 2564
 

19

เมษายน 2564