Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000400573 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ประจำงวดที่

เดือน

ประจำปี

Download เอกสาร

หมายเหตุ

1

ตุลาคม

2562

 

 

2

พฤศจิกายน

2562

 

 

3

ธันวาคม

2562

 

 

4

มกราคม

2563

 

 

5

กุมภาพันธ์

2563

 

 

6

มีนาคม

2563

 

 

7

เมษายน

2563

 

 

8

พฤษภาคม

2563

 

 

9

มิถุนายน

2563

 

 

10

กรกฎาคม

2563

 

 

11

สิงหาคม

2563

 

 

12

กันยายน

2563

 

 

13

ตุลาคม

2563

 

 

14

พฤศจิกายน

2563

 

 

15

ธันวาคม

2563