Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

มอบรางวัล การแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ และการเขียนเรียงความ

ในหัวข้อ "รำลึกถึงรัชกาลที่ ๙"

ภาพข่าวโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา จำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศ การแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ และการเขียนเรียงความ ในแต่ละระดับชั้น ในหัวข้อ "รำลึกถึงรัชกาลที่ ๙" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓