Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

กิจกรรมการแข่งขัน "ถ่ายภาพ one shot knockout "

ภาพข่าวโดยคุณครูอภิญญา  ชาญเชี่ยว

วันที่ 29 กันยายน 2563 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน "ถ่ายภาพ one shot knockout "ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ บริเวณวัดนาควัชรโสภณ สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย เพื่อนำภาพที่ชนะการแข่งขันจัดพิมพ์ในหนังสือพระกฐินพระราชทานซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยมี นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม99ปีื โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม