Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

คณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 99 ปี