Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

 ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไช้หวัดใหญ่ โดยบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม