Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

 

ด้วยโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  กำหนดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมครบรอบ 109 ปี ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี  ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งแต่ละปีมีนักเรียนประสงค์ขอรับการทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก       

**** ในการนี้ โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  โดยทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,500  บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทุนละ 2,000  บาท  หากท่านมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาดังกล่าว  ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน(นางคงขวัญ เพชรวารี) ภายใน  วันที่ 22 กรกฎาคม  2563  ตามแบบบริจาคมอบทุนการศึกษา 

ดาว์โหลด  [หนังสือ ขอความอนุุเคราะห์บริจากทุนการศึกษา] [แบบขอรับบริจาคเงินทุนการศึกษา]

------------------------------------------------------------------- 

 ******กรณี โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการศึกษา โรงเรียนกำแพงเพชร"  ให้ปฏิบัติดังนี้

ถ่ายสลิปการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อผู้บริจาค และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือแอดไลน์ครูคงขวัญ เพชรวารี เพื่อตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินทุนการศึกษา

 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โทร 055-711212 ต่อ 142 หรือ 143 หรือ FAX : 055-717150