Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

การประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 โดยนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ในการจัดการเรียนการสอนช่วงมีการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในคร้ังนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูหัวหน้าคณะสี และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับครูที่เลื่อนวิทยฐานะ