Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานทั่วไป

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดกำแพงเพชร(รอง.ผอ.รมน.กพ.) พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายปกครอง ฝ่ายสาธารณสุข และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ รายงานสรุป และนำชมอาคารสถานที่