Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.13 (4 Votes)

         ให้นักเรียนตรวจสอบ เลขที่ของแต่ละคน โดยให้นักเรียนมาโรงเรียน โดย ตาม เลขคี่ ให้มาวันคี่ เลขคู่ ให้มาวันคู่ ยกตัวอย่าง วันที่ 1 ให้นักเรียนเลขคี่มาโรงเรียน วันที่ 2 ให้นักเรียนเลขคู่มาโรงเรียน โดยเริ่มที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้เลขคี่มาโรงเรียน ส่วนนักเรียนเลขคู่ ให้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน 

"นักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์ ให้ติดต่อที่ห้องวิชาการ โดยด่วนที่สุด"

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ถ้านักเรียนไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่ห้องวิชาการโดยด่วนที่สุด

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6