Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ทำความสะอาดโรงฝึกพลศึกษาตอนรับเปิดภาคเรียน

ภาพข่าวโดยคุณครูศศิธร  ธรรมสังวาลย์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร แม่บ้าน เจ้าหน้าที่และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกท่านให้ความอนุเคราะห์ในการล้างทำความสะอาดโรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอขอบคุุณทุกท่านเป็นอย่างมาก