Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่  7 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม