Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.75 (2 Votes)

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทการสอบคัดเลือกและคะแนน O - NET

ภาพข่าวโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทการสอบคัดเลือกและคะแนน O - NET ณ สนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม