Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

มอบน้ำดื่ม KP ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร 

ภาพข่าวโดย คุณครูสุพร  บรรจง

วันที่ 3 เมษายน 2563  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นำทีมโดย นายรัชศักดิ์ เดชขจร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะครูสภานักเรียนฯ นำน้ำดื่ม KP จำนวน 80 แพ็ค ไปมอบให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดสกัด /คัดกรอง /และการช่วยเหลือการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยได้รับเกียรติจากนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสกล นาสมวงศ์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายนพรัตน์ คำสีสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ รวมทั้งคณะบุคลากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร