Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.83 (21 Votes)

 

 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบทั่วไป

 

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบ

>>>> มัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<

>>>> มัธยมศึกษาปีที่ 4 <<<<

 

นักเรียนจำเป็นต้องนำเอกสารมาส่งทางโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบหลักฐาน

ขอให้นำมาส่งที่ห้องวิชาการพร้อมเขียนเลขที่นั่งสอบมาด้วยนะครับ (โดยด่วนที่สุด)

นักเรียนที่ไม่ส่งหลักฐาน ไม่มีสิทธิ์สอบ

ผลการการตรวจสอบหลักฐานของโรงเรียน

นักเรียนที่ยังไม่ส่งหลักฐาน

   >>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<  

>>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<<

 

เอกสารที่ส่งโรงเรียน

  1. ใบสมัครสี
  2. ใบสมัครที่พิมพ์จากเว็บไซต์
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
  5. สำเนาใบปพ 1
  6. ใบแสดงคะแนน ONET 
  7. รูปถ่ายนักเรียน 2 รูป