Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เนื่องจากโรงเรียนปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบผลการเรียน

 

ถ้านักเรียนติด 0 ให้นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 

---------------------------------------  

โฟลเดอร์แก้ตัว 0 ของ ครู ดวงหทัย ใจเที่ยง 

ให้นักเรียนที่ติด 0 ของ ครูดวงหทัย ใจเที่ยงดาวโหลดงานตามวิชาที่ติด ไปทำในรูปแบบ file word หรือ ปริ้นทำให้กระดาษแล้วอับโหลดไฟล์ word หรือถ่ายรูป (กระดาษที่แก้ ส่งตามลิงค์ นี้)

ส่งงาน ครู ดวงหทัย ใจเที่ยง

----------------------------------------

โฟลเดอร์แก้ตัว 0 ครูชวาลา เอี่ยมอ่ำ

ให้นักเรียนดาวโหลดไฟล์รายวิชาที่ตนเองติด 0 เมื่อทำเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อ ไลท์ส่วนตัวของครูชวาลา เอี่ยวมอ่ำ โดยตรง

--------------------------------------

ไฟล์แก้ 0 ครูอภิญญา ชาญเชี่ยว

แก้ 0 ครูอภิญญา ชาญเชี่ยว ให้นักเรียนดาวโหลดไฟล์งานไปทำในกระดาษ แล้วถ่ายรูปส่งลงในลิงค์นี้

ส่งงาน ครูอภิญญา ชาญเชี่ยว

--------------------------------------

ดาวโหลด Qrcode ไลท์ กรณีที่ภาพขึ้นช้า

 

 

qrcode line ของครู เพื่อให้นักเรียนติดต่อโดยตรงกับครูผู้สอน

 

 

ครูพรประภา คุ้มโตนด