Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.60 (5 Votes)

การลงทะเบียนแก้ตัว 0 ร มส มผ ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ให้นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน

ให้นักเรียนเข้า ปพ 1 เพื่อดูจำนวนวิชาที่ติด 0 ทั้งหมด

หรือตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดหน้าห้องวิชาการ

 

ให้นักเรียนแก้ตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 15 มกราคม 2563

 

ดาวโหลด Qrcode ไลท์ กรณีที่ภาพขึ้นช้า

 

 

qrcode line ของครู เพื่อให้นักเรียนติดต่อโดยตรงกับครูผู้สอน