Get Adobe Flash player
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผนอาจบูรณาการ ได้หลายหัวข้อได้นะครับ 

1 สวนพฤกษศาสตร์
2 ค่านิยมร่วม
3 ค่านิยม 12 ประการ
4.“การอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
5 ศาสตร์พระราชา
6 เศรษฐกิจพอเพียง
7 บูรณาการ การคิดขั้นสูง
8 DLIT
9 กระบวนการวิจัย
10 STEM education
11 Active learning

เรียนคุณครูทุกท่าน ส่ง แผนบรูณาการ ลงให้แบบสอบถาม เพื่อเป็นการเก็บรวบรวม และลดการใช้กระดาษ ครับ โดย 1 แผนสามารถได้หลายหัวข้อ หรือส่งหลายไฟล์ ได้ครับ